Weekbericht

DGP motie leidt tot terugbetaling teveel betaalde afvalstoffen-heffing.

Koersbepaling

Na een moeizaam verlopen werkgroepoverleg op maandag over de koersbepaling in Mook hebben we in onze achterban afgesproken om vast te houden aan het ingediende amendement omdat dat amendement de enige garantie is om te komen tot nieuwe inzichten. Niet alleen bij ons maar ook bij de coalitie. 

Het compromisvoorstel was voor ons volstrekt onacceptabel, daarmee zou alles bij het oude blijven en de raad buiten spel gezet worden.


lees meer » GJW:26-05-2012

Het amendement

Waar een kleine gemeente groot in kan zijn

Het is ons gelukt om een extra raadsvergadring te hebben na een informeel overleg met de raad en het college.

Je zou toch denken dat het dan relatief eenvoudig is om afspraken met elkaar te maken. Dat blijkt niet zo te zijn. Een amendement op het raadsvoorstel om een werkgroep te benoemen die onze koers zou moeten bepalen voor de toekomst zal het met de huidige opstelling van de VVD niet halen.


lees meer » GJW:19-05-2012