Realisme of opportunisme?

De DGP houdt haar rug recht!

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de DGP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 23 oktober jl. tegen het visiedocument – en daarmee tegen de verregaande samenwerking met Heumen en de MUG gemeenten – gestemd. De DGP heeft deze richting niet bij voorbaat afgeschreven, maar deze beslissing is na een lange raadsvergadering met vele schorsingen tot stand gekomen. De DGP is absoluut niet tegen samenwerken – wat in sommige gevallen nu eenmaal onontkoombaar is – maar de DGP is van mening dat verregaande samenwerkingen op den duur ook moeten (kunnen) leiden naar een herindeling met je samenwerkingspartners.


lees meer » PWIJ:27-10-2012