Stadsregio uit de gratie?

Huurbeleid

Het lijkt er steeds meer op dat dit College eieren voor zijn geld gaat kiezen. Het beleid van de Stadsregio is toch lang niet in alle gevallen zaligmakend. Het is te hopen voor Mook en Middelaar dat deze weigering om het stadsregiobeleid te volgen, geen gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen. Heumen en Groesbeek, die zich wel aan het toewijzingsbeleid van de Stadsregio conformeren zullen dit beleid van onze gemeente in ieder geval niet in dank afnemen.

Het is maar goed dat wij een Limburgse gemeente zijn!


lees meer » GJW:18-01-2013