Politieke update

3 raadsbijeenkomsten in één week!

  1. Gouverneur stuurt aan op samenwerking in de regio Venlo en de drie burgemeesters gaven aan, ieder vooral een eigen koers te gaan varen. Een koers van verwijdering. De status aparte komt te vervallen.
  2. Een overschot op de jaarrekening dat bij narekenen een tekort blijkt te zijn en een perspectiefnota zonder perspectief.
  3. Een plan voor de N271 in Mook dat door de gemeenteraad unaniem is afgewezen

lees meer » GJW:28-06-2013

Lierdal weer in discussie

Meer verstening en de koeien in de wei bedreigd!

In het lierdal is het mogelijk om onder strikte voorwaarden landgoederen te ontwikkelen. De oppervlakte van het landgoed bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van het volume dat gebouwd mag worden. De gemeente is van plan om agrarische grond te verkopen om een nog groter gebouw mogelijk te maken.

Daar zijn wij om twee belangrijke redenen op tegen:


lees meer » GJW:2-06-2013