Foto:ANP

Provincies zetten zich in voor de Maaslijn

Wordt het reizen per spoor in de spits, op korte termijn opgelost?

Goed nieuws, een verdubbeling van het spoor roept ook vragen op:

  • Wat betekent dat voor de flora en fauna tussen Mook en Nijmegen bij meer treinverkeer? 
  • Wat betekent dat voor de geluidsoverlast? 
  • In de Regio Venlo wordt de toekomstige lijn al gezien als alternatief voor de Brabantlijn voor het goederenvervoer. Zal deze lijn dan ook gebruikt gaan worden als de zijtak van de Betuwelijn?
een reactie

lees meer » GJW:23-11-2013

DGP is tegen een fusie met Heumen

College speelt met vuur

Met de keuze voor Heumen als exclusieve samenwerkings-partner, kiest het College nu ook voor Heumen als toekomstige fusiepartner. Colleges gaan voorbij aan de risico's van samenwerking die moet leiden tot een fusie van beide gemeenten.

  1. De combinatie Mook-Heumen is te klein voor de toekomst
  2. Deze combinatie is geen serieuze gesprekspartner in Gelderland en de regio.
  3. De provinciegrenzen worden niet verlegd
  4. Het overgrote deel van de bevolking van Mook en Middelaar wil niet bij Gelderland horen
negen reacties

lees meer » GJW:15-11-2013