DGP heeft met PvdA en GroenLinks een coalitieakkoord gesloten

PERSBERICHT

Mook, 11 april 2014. 

DGP, PvdA en GroenLinks hebben besloten om samen een coalitie te vormen. De onderhandelingen zijn afgerond en het coalitieprogramma is op 11 april 2014 ondertekend door de fractievoorzitters: Ger Mulders (DGP), Lee Tonnaer (PvdA) en Susan Doorenbos (GL). Susan volgt Pepijn Baneke op die kandidaat wethouder is. Geertjan Wienhoven (DGP) en Karin Peters (PvdA) zijn de andere twee kandidaat wethouders.


lees meer » GJW:11-04-2014