De zomer voorbij......

Start van een nieuw politiek seizoen...

Na het aantreden van het nieuwe College is er meteen begonnen met het opstellen van het collegeprogramma. Daarnaast heeft het college de perspectiefnota (dat is een nota met de financiële kaders voor  het te voeren beleid) opgesteld, waarin de financiële gevolgen van het collegeprogramma zijn verwerkt.
Het zal u niet verbazen dat wij ons daarin goed konden vinden. Het college heeft ons verkiezingsprogramma op vele punten goed in haar eigen programma kunnen verwerken. Er waren natuurlijk ook compromissen, maar dat is onvermijdelijk als je met andere politieke partijen samenwerkt.


lees meer » sec:6-09-2014