Hart van Mook

Een volgende fase

Na jaren van plannen maken voor het centrum van Mook is het eindelijk is het zover. Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.
Inmiddels zijn de meeste inwoners er wel van overtuigd dat de toekomstige gebruikers van het gebouw juist gebaat zijn bij de ligging in het centrum. Vlak bij andere voorzieningen.


lees meer » sec:20-05-2017