Woonvisie realistisch

Meer kansen voor jongeren en starters

De woningmarkt is in de regio Nijmegen flink aangetrokken. Ook onze gemeente zal zijn steentje aan de toegenomen vraag bijdragen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor: starters, jongeren, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.


lees meer » sec:9-02-2018