Thema-avond "Gasloos"

In gesprek over het gasloos maken van onze woningen

Dit jaar gaan wij een aantal thema-avonden organiseren. Die avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

Als u zich aanmeldt krijgt u van ons een uitnodiging. Dit doet u door op de knop aanmelden te klikken.

Thema 1: Gasloos.

Datum: 14 maart 2019

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: De Koppel in Middelaar 

Als u straks uw woning niet meer kunt verwarmen met (en koken op) aardgas, wat zijn dan de alternatieven? Daarover willen wij graag met u in gesprek.

Wij nodigen een paar deskundigen uit om u te informeren over het gasloos maken van uw woning en wat dat voor u betekent.

Wat kan er deze avond aan de orde komen?
  • het alternatief voor gas
  • kosten
  • wie betaalt het
  • hoe kan ik het betalen
  • ......

Wij willen ook graag van inwoners die hun woning al gasloos hebben gemaakt, horen wat hun ervaringen zijn en hoe ze het hebben aangepakt.


lees meer » sec:9-01-2019

Coalitieakkoord DGP, PvdA en GroenLinks

Beëdiging wethouders op 15 mei

Op weg naar Mook en Middelaar in 2030

Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord dat de drie partijen Dorpsgroepering Pouwels (DGP), Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks hebben gesloten. Met deze titel wordt verwezen naar de toekomstvisie  MM2030 uit 2017. De twee leidende principes: samenredzaamheid en duurzaamheid, uit deze visie vormen samen de rode draad voor het te voeren beleid.


lees meer » sec:24-04-2018

Afscheid raadsleden


Een afscheidsreceptie voor twee kanjers Johan en Ger

Op 27 maart kreeg Johan tijdens het afscheid van de raad een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet in de politiek. De raad heeft naast Johan Menkhorst ook afscheid genomen van Luc van der Linden en Wim Thoonen. Luc komt waarschijnlijk terug in de raad als de wethouders benoemd worden. Wim heeft Ger Mulders opgevolgd die in januari al afscheid van de raad nam. Wim komt niet terug in de gemeenteraad.


lees meer » sec:29-03-2018

Woonvisie realistisch

Meer kansen voor jongeren en starters

De woningmarkt is in de regio Nijmegen flink aangetrokken. Ook onze gemeente zal zijn steentje aan de toegenomen vraag bijdragen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor: starters, jongeren, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.


lees meer » sec:9-02-2018

Erepenning voor Gerrie

Hoogste gemeentelijke onderscheiding

Mook en Middelaar heeft een onderscheiding die slechts zeer zelden wordt uitgereikt. Onze Ger Mulders heeft hem ten volle verdiend en gekregen. Hij kreeg hem uit handen van de burgemeester Willem Gradisen bij zijn afscheid van de gemeenteraad afgelopen donderdag.


lees meer » GJW:26-01-2018