Mook


Bovensteweg 53,

6585 KB  MOOK

Telefoon: 06-13133135

e-mail: a.herings@dgpmook.nl


3. Ton Herings

Ik ben in 1971 in deze mooie gemeente komen wonen.
Voor mijn studie ben ik een aantal jaren terug gegaan naar Zuid Limburg en vervolgens weer in Mook (en omgeving) verzeild geraakt.

Naast werk in de financiële sector, gestart als vrijwilliger bij Scouting Don Bosco. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Binnen Scouting mag je de jeugd begeleiden op de weg van groei naar zelfstandigheid. Op eigen benen laten staan. Tot op heden nog steeds actief, momenteel als leider van de Bosgroep, die als hoofdtaak heeft het gehele (kampeer)terrein te onderhouden inclusief het bijhouden van de beheersplannen. Daarnaast ingezet voor diverse andere verenigingen binnen de gemeente, denk aan harmonie, carnaval, Jantje Beton etc. etc. alles met het oog op verdere verbetering van de leefbaarheid binnen onze prachtige kernen. Veel is daarbij gericht op alle leeftijdscategorieën, maar speciale aandacht naar de jeugd. Daar is de afgelopen jaren ook de zorg bijgekomen voor huisvesting van die zelfde jeugd. De mogelijkheden voor woningen voor de jeugd zijn beperkt, maar we zullen alle kansen die zich voordoen voor betaalbare huisvesting voor jeugd en starters moeten aangrijpen om het mogelijk te maken dat zij binnen onze gemeente kunnen blijven wonen. Deze groep is essentieel om de leefbaarheid van de kernen te waarborgen. Zij zijn de levensaders voor het voortbestaan van de scholen, verenigingen. De afgelopen periode hebben wij hiervoor veel aandacht gevraagd binnen en buiten de gemeenteraad, dat zullen wij de komende periode blijven doen!

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter