Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter

Hoogwater-risico in Mook5/02/2014

Mook door provincie en waterschap betiteld als problematischGJW


Vorige week zijn de raadsleden in de regio Venlo, geïnformeerd over de hoogwater-problematiek en de aanbevelingen vanuit deze regio voor het toekomstig Rijksbeleid.

Voor het gehele gebied Gennep-Mook moeten de waterkeringen met 40-60 cm extra verhoogd worden. In Mook is de situatie al lange tijd verontrustend omdat de kom van Mook maar een beschermingsniveau heeft van 1/50 jaar. Dat moet uiteindelijk verhoogd worden naar eeens in de 1.250 jaar. Wij zijn daarbij afhankelijk van de maatregelen die in het land van Cuijk genomen worden. Die pakken vooralsnog voor ons niet gunstig uit.

Het Breed Bestuurlijk Overleg (Provincie, Waterschap en gemeenten) noemt de situatie in Mook problematisch.

Dat grote risico wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de spoorbrug in Mook die als een flessenhals werkt. Mede daardoor moeten de kademuren in Mook extra verhoogd en misschien wel helemaal vervangen en verbreed  worden. Het "Balkon aan de Maas" wordt er niet fraaier op.

Het gewenste beschermingsniveau van een gebied, dorp of stad wordt uitgedrukt in: eens in de x jaar.

Bijvoorbeeld: voor Mook geldt een gewenst beschermingsniveau van eens in de 1.250 jaar. Dit betekent dat de kans dat de Maas in Mook overstroomt maar eens in de 1.250 jaar zou mogen plaatsvinden. In dat getal zit ook de klimaatsverandering verwerkt. In de maatregelen die onlangs in de Regiovisie van de Noordelijke Maasvallei werden voorgesteld was dat nog niet het geval.

Dat getal komt tot stand door een inschatting te maken van wat de totale herstelkosten en de economische schade zijn ten opzichte van de kosten voor aanleg en ophoging van dijken en andere beschermingsmaatregelen.

"Blik 100 jaar vooruit lijkt absurd maar biedt mogelijkheden voor nadenken over andere oplossingen." aldus het Breed Bestuurlijk Overleg.

Alle plannen zijn dus voor de lange termijn. Dat is nodig omdat de maatregelen die je nu neemt voor over 20 jaar wel eens onvoldoende zouden kunnen zijn voor de periode daarna, en dan zouden de investeringen wel eens weggegooid geld kunnen zijn. Omdat het om heel veel geld gaat moet er gekeken worden naar alle ruimtelijke plannen in zo'n risicogebied.
Er moet dus in samenhang gekeken worden, immers: Het is onverstandig een woonwijk te bouwen in een gebied waar het risico op overstromen over 50 jaar heel groot geworden is. Samenhang aanbrengen in plannen is dus belangrijk om te voorkomen dat je de verkeerde investeringen op de lange termijn doet.

Wij als DGP hebben onlangs de suggestie gedaan om in combinatie met het electrificeren en verdubbelen van het spoor daarvoor de Maas te ondertunnelen. Dat is een heel dure oplossing, dat weten wij natuurlijk ook wel. Hiermee hebben we wel extra aandacht voor het hoogwater-probleem in Mook gekregen.

Wij willen dat ook Mook goed beschermd is tegen het hoogwater. Wat wij vragen aan de bestuurders is om goed na te denken over alternatieven voor het spoor, het ophogen van de kademuren en de hoogwatergeul in Middelaar, want die zijn er.
Ook alternatieven die goedkoper en beter zijn dan de ondertunneling van de Maas.
Maar wij vragen vooral samenhang te brengen in de plannen met het spoor en de hoog-water-problematiek.

Daar willen wij als DGP graag over meedenken.

twee reacties

 1. Rene Peters
  Rene Peters on 09-02-’14 12:01

  @GJW, zulke flinke infrastructule plannen moeten landelijk worden besproken. Wederom wordt voorbijgegaan dat Limburg meefinancieert aan de door uw partij bekritiseerde fietsbrug, waardoor de bestaande spoorbrug wel gewoon moet blijven bestaan. Ik geloof dus dat dit er weer met de haren wordt bijgesleept om de afhankelijkheid van deze gemeente met Limburg te suggereren. De laatste keer dat de kom van Mook problemen had dateert bijna 90 jaar geleden, dat was zelfs nog voor de Maaskanalisatie!
  M.a.w. selectief de Limburgse tegenstrijdigheden negeren en de angstkaart spelen. Heel doorzichtig gezien de timing.

 2. GJW
  GJW on 09-02-’14 13:09

  Beste meneer Peters,
  Uw reactie is opmerkelijk. Er gaat juist vanaf het najaar landelijk gesproken worden over de Hoogwaterproblematiek en het Deltaplan. Tot die tijd kunnen wij onze inbreng hebben en die kans moeten wij benutten. Het stelselmatig ontkennen dat er een hoogwater-probleem in Mook is, lost niets op. Wij bedenken de gevolgen van de klimaatveranderingen niet, dat overkomt ons helaas. In plaats van te ageren zou het u sieren zich te verdiepen in het probleem. Wij bepalen de agenda van Rijkswaterstaat niet; dus van timing van onze kant is geen sprake. Wellicht dat het u goed zou doen uw anti-gevoelens en negatieve energie om te zetten in een positief meedenken. Daar zijn de burgers van Mook meer bij gebaat.

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.