Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Toekomst Mook en Middelaar6/04/2017

Belofte maakt schuldsec


Onze stelling in 2014 was:

Zolang het rijksbeleid niet wijzigt, kiest de DGP voor zelfstandigheid en Limburg

Tot op heden zijn er geen signalen dat het rijksbeleid wijzigt. Opschaling van provincies is mislukt, dus lijkt het erop dat voorlopig alles blijft zoals het was.

Toekomstvisie

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan onze toekomstvisie. Frisdenkers zijn bijeengeweest en hebben een basis daarvoor gelegd. De toekostvisie moet ook een uitwerking worden van onze wens in het verkiezingsprogramma om een vergijzingsbeleid op te stellen, een beleid waarbij de vergrijzing in onze gemeente meer als kans wordt gezien dan een bedreiging.

Onze aandacht blijft natuurlijk ook uitgaan naar de positie van de jongeren in onze gemeente.

De DGP voelt zich nog steeds goed thuis in Limburg, wij willen graag een landelijke gemeente blijven. Eengemeente waar mensen graag willen wonen en verblijven. 

Samenwerken moet. Maar het is gebleken dat samenwerken met de gemeente Nijmegen, de meeste garanties daarvoor geeft. Dat lukt veel minder met Gennep en Heumen omdat die gemeenten te klein zijn en omdat de systemen minder goed op elkaar aansluiten. Samenwerken dat lukt nagenoeg niet met de gemeente Venlo omdat ver weg ligt en daarmee te weinig binding is. Bovendien is het voor onze gemeente van belang dat we niet met te veel verschillende partners samenwerken, dat leidt tot versnippering van taken en vraagt een veel grotere inspanning.

Mook en Middelaar is een kleine gemeente. Wij hebben minder ambtenaren dan in de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij hebben minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor relematig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit. Dat hebben we met onze belastingen en archief bij de gemeente Nijmegen gedaan. Nijmegen als grote stad heeft veel kennis en ervaring, met processen, die wij niet hebben. Daarom hebben wij afspraken met Nijmegen gemaakt. Hierdoor kunnen we toch een zelfstandige Limburgse gemeente blijven.   

Samenwerken doen wij verder in regionaal verband binnen de regio's: Nijmegen, Venlo, Land van Cuijk en  het GO Arnhem-Nijmegen.
Wat wij zelf kunnen, doen we zelf. Omdat onze burgers voor gezondheid, onderwijs, economie, welzijn, werk en vervoer vooral aangewezen zijn op Nijmegen is het logisch dat wij voor het Sociaal Domein nauw samenwerken in Nijmegen. Als Limburgse gemeente zijn wij aangesloten bij de Veiligheidsregio Noord en Midden.- Limburg (brandweer e.d.) en maken we deel uit van de regio Venlo als het gaat om bestemmingsplannen en wonen. Dus in de regio Venlo beleggen wij onze wettelijke taken

Voor juridische kwesties blijft de provinciegrens nog steeds een probleem. Dankzij een extra subsidie van de provincie Limburg is het mogelijk om de problemen tot een minimum te beperken. Limburg helpt ons om als Limburgse gemeente te kunnen samanwerken met gemeeenten in Gelderland.

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.