Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Woonvisie realistisch9/02/2018

Meer kansen voor jongeren en starterssec


De woningmarkt is in de regio Nijmegen flink aangetrokken. Ook onze gemeente zal zijn steentje aan de toegenomen vraag bijdragen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor: starters, jongeren, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.

In de woonvisie die wij vorig jaar mei in de gemeenteraad hebben vastgesteld, wordt al ingespeeld op de toegenomen vraag. Het aantal van 200-300 woningen wordt met de nieuwe prognoses nogmaals bevestigd. 

De bijeenkomst die wethouder Geertjan Wienhoven (DGP) op 12-12-2017 voor de jongeren heeft georganiseerd lijkt zijn vruchten af te werpen. Ontwikkelaars zijn nu ook meer geïnteresserd in deze doelgroep.  Bouwen voor jongeren en starters is iets waar de DGP al jaren met resultaat voor pleit.

De insteek is om in lijn met ons verkiezingsprogramma 2018 te kiezen voor inbreidingslocaties en vrijkomende bedrijfsgebouwen. Daarmee voorkomen we ook toekomstige leegstand en verpaupering.

Hierbij valt te denken aan de locatie van Hegeman in Molenhoek, het 'oude' RABO-gebouw, dokterspraktijk (niet de Fysiopraktijk, die wordt gesloopt), boven het nieuwe gezondheidscentrum en de voormalige Centra (RW 84) in Mook. Ook in Middelaar komt nu wat ruimte voor goede initiatieven.

2018-02/woningbouw-menm_1.png

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.