Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter

DGP is tegen een fusie met Heumen15/11/2013

College speelt met vuurGJW


Met de keuze voor Heumen als exclusieve samenwerkings-partner, kiest het College nu ook voor Heumen als toekomstige fusiepartner. Colleges gaan voorbij aan de risico's van samenwerking die moet leiden tot een fusie van beide gemeenten.

 1. De combinatie Mook-Heumen is te klein voor de toekomst
 2. Deze combinatie is geen serieuze gesprekspartner in Gelderland en de regio.
 3. De provinciegrenzen worden niet verlegd
 4. Het overgrote deel van de bevolking van Mook en Middelaar wil niet bij Gelderland horen

Nog voordat de burgers iets gevraagd is staat voor dit College al vast wat de uitkomst van een eventueel referendum zal zijn. 

Het rapport dat door BMC is opgesteld wijst ook op de risico's zoals wij al veel eerder gedaan hebben. Daar wordt verder met geen woord over gerept.

Het College denkt met het overhalen van GroenLinks en PvdA in onze gemeente, inmiddels een breed draagvlak gevonden te hebben.
De DGP is de enige oppositiepartij die zich verzet tegen deze koers. Vooralsnog is er voor deze samenwerking die moet leiden tot een fusie geen draagvlak onder de bevolking.

Wederom blijkt dat de kiezers door de landelijke partijen in onze gemeente niet serieus genomen worden.

negen reacties

 1. Fred Rutten
  Fred Rutten on 08-12-’13 13:21

  U hebt volkomen gelijk! VVD heeft schriftelijk beloofd dat wij inspraak zou krijgen bij een toekomstige fusie, nu proberen ze stiekem de burgers buitenspel te zetten!!

 2. Rene Peters
  Rene Peters on 13-12-’13 21:03

  Gewoon de provinciegrenzen verleggen en fuseren maar. Beter dan het bekrompen Genneps gekonkel met hun mislukte Floriadeshow. Ik walg van de misplaatste Limburgse emoties.

  reactie:
  Gelukkig wonen we in een democratisch land waar iedereen mag vinden wat hij wil. Zo mogen we in dit land ook zelf kiezen waar wij willen wonen.
  En als u graag bij Nijmegen wilt horen, dan kunt u natuurlijk wachten totdat Nijmegen naar u toe komt. Als u dat te lang duurt kunt u er naar toe gaan, maar daar hoeven de provinciegrenzen niet voor verlegd te worden. GJW

 3. Rene Peters
  Rene Peters on 19-12-’13 18:58

  Waarom wordt Nijmegen er altijd bij gehaald in deze discussie? Er kon een mooie randgemeente rond Nijmegen gevormd worden indien Mook niet aan de verkeerde kant van de provinciegrens zou liggen. Hoe je het ook wendt of keert, de stad Nijmegen ligt nu eenmaal dichtbij. Millingen a/d Rijn bijvoorbeeld, onderdeel van de toekomstige MUG gemeente, ligt al verder van Nijmegen. Burgers van deze gemeente blijven georienteerd op de Nijmeegse voorzieningen omdat de afstand zich niet laat beinvloeden door sentimenteel gejammer over een achterhaalde provinciegrens.

 4. GJW
  GJW on 19-12-’13 20:43

  @r.peters
  Alle sentimenten buiten beschouwing gelaten kunnen we niet om provinciegrenzen heen. Het zijn hardnekkige administratieve grenzen of je dat nu leuk vindt of niet.
  1 Eerder dit jaar liet minister Plasterk in een brief weten dat hij tegen de vorming van randgemeenten rond grote steden is.
  2 Groesbeek is in een fusie verwikkeld en heeft de handen daar voorlopig aan vol. Eerder heeft Groesbeek al laten weten, niet te zitten wachten op Mook en Middelaar. (mede vanwege de provinciegrens) Dat de nieuwe gemeente op afzienbare termijn weer een fusie gaat beginnen is maar zeer de vraag. Zo goed liep de samenwerking tussen Heumen en Groesbeek in het verleden ook niet.
  3 Heumen heeft zich altijd op Wijchen gericht, maar is daar nu op teruggekomen. Heumen is voor Wijchen in de toekomst geen serieuze gesprekspartner meer.
  4 Wat blijft er dan nog over? Nijmegen? Vult u het zelf maar in.
  5 Stel nu dat er straks toch een fusie gaat plaatsvinden in Gelderland zuid met Heumen. Dan blijft de vraag of de provincie daaraan mee wil werken.
  6 Bovendien heeft de huidige coalitie zich middels een amendement in het raadsvoorstel tegen een fusie uitgesproken. Het zou veel eerlijker zijn als ze wel hun toekomstplannen duidelijk willen maken. Dan kan de kiezer zich daarover uitspreken.
  Conclusie: Mook stort zich in een hachelijk avontuur.
  Wij respecteren uw opvattingen over sentimenten, maar wij respecteren ook de kiezers die die sentimenten voor Limburg wel hebben. Wij durven in ieder geval de stelling aan dat het overgrote deel van de bevolking tegen een samenvoegen met Nijmegen zal zijn. En die samenvoeging wordt door dit college en deze coalitie in Mook tot nog toe niet ontkend. Dus de kiezer mag terecht ongerust zijn.

 5. Rene Peters
  Rene Peters on 06-01-’14 07:35

  GJW, een paar weken geleden had ik gereageerd op uw laatste bijdrage. Kennelijk beviel de inhoud niet, omdat ik min of meer aangaf hoe hypocriet de houding van deze gemeenschap is t.o.v. het punt van oriëntatie. Mijn conclusie is (en met mij die van een niet onaanzienlijk deel van de bevolking) dat uw houding is gebaseerd op puur populisme en rancune. Ik heb mijn keuze al gemaakt voor a.s. 19 maart. Ik kies dus niet voor een partij die zegt open te staan voor kritiek maar desondanks weert op haar website.

 6. GJW
  GJW on 10-01-’14 18:37

  @r.peters
  Wij plaatsen in principe alle reacties. Wij weren reacties die discrimineren of bezoekers van onze website onnodig kwetsen.
  Het is jammer dat u niet ingaat op de inhoud, maar zich beperkt tot het betitelen van burgers als hypocriet, sentimenteel of populistisch als men een andere mening heeft dat u.

 7. Rene Peters
  Rene Peters on 12-01-’14 13:27

  @GJW, uw partij noemt enkel zoveel mogelijk nadelen van samenwerking met regio Nijmegen, maar heeft tot voor kort sterk voor een fusie met Gennep en Bergen gepromoot, waarbij voorbij gegaan wordt aan het gebrek aan samenhang tussen de drie gemeentes in de kop van Limburg. Een Floriade flater ziet u niet in al die eenzijdige bombardementen van zure propaganda (ik zal dat maar anders gaan noemen)
  Ik heb me alleen geuit in algemeenheden en nimmer persoonlijk.

 8. GJW
  GJW on 15-01-’14 15:00

  @r.peters
  Wij zien ook heel veel voordelen in samenwerking binnen de regio Nijmegen, maar een provinciegrens belet ons met gemeenten in deze regio te fuseren. Dat maakt dat een samenwerkings-relatie binnen het Nijmeegse niet duurzaam is. Het kan ook betekenen dat onze gemeente in een isolement terecht komt als wij onze zuiderburen de rug toekeren en ons alleen concentreren op Heumen als exclusieve samenwerkingspartner. De DGP en met ons, onze gemeente, heeft zichzelf destijds uitgesloten om deel te nemen aan de Floriade, zoals Bergen dat ook gedaan heeft. Volgens mij hebben de DGP en u daar geen verschil van mening over. Dat gemeenten achteraf bezien wel eens verkeerde keuzes maken is niet voorbehouden aan Limburgse gemeenten. Dat overkomt meer gemeenten in ons land.

 9. Rene Peters
  Rene Peters on 16-01-’14 00:16

  GJW, als ook u vindt dat samenwerking binnen de regio Nijmegen veel voordelen biedt, dan is deze provinciegrens achterhaald en kan in het belang van dit gebied gewijzigd worden, zodat er een logistiek gunstige relatie met de omliggende gemeentes kan ontstaan. Nb. de gemeentegrens met het Limburgse Gennep is de kortste. Het blijft onbegrijpelijk dat in 2014 een provinciegrens nog zoveel belemmeringen kan veroorzaken! Onbegrijpelijk ook dat een dorpspartij desondanks de voorkeur laat doorschemeren voor een fusie naar het zuiden, naar een gemeente met een onmogelijke lengte zonder enige verbondenheid. De Floriade is daar slechts een voorbeeld van. Ook de deelname aan het Venlose project Regio van de Smaak kreeg niet veel handen op elkaar bij de Gennepse burgers. Die beginnen de vrijage met Venlo beu te worden. Gennep is overigens veel meer georiënteerd met Brabant, maar dat terzijde. Bergen heeft altijd al iets tegen de Gennepse arrogantie gehad. Gennep moest en zou tegen alle adviezen in toch deelnemen aan de Floriade en dat is mijns inziens achteraf niet zomaar een verkeerde keuze.
  Kortom stop met het stelselmatig negeren en bagatelliseren van de Limburgse problemen. Een fusie in het topje zal er gelukkig nooit komen. 60 kilometer gemeente waar aan elke zijde een andere kant op wordt gekeken….

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.