Laatste coalitiebegroting

Met een terugblik op 2014-2018

Donderdag heeft de gemeenteraad met unaniem de begroting voor 2018 vastgesteld. Bij de begroting was als bijlage ook een evaluatie van de afgelopen jaren gevoegd. "Samenwerken en verbinden" was het thema.

Conclusie: alle onderdelen van het collegeprogramma, op een enkele na, zijn uitgevoerd of in de stijgers gezet. De DGP is er klaar voor om het karwei af te maken.

Bijgaand de bijdrage van de fractie van de DGP in het debat.


lees meer » sec:9-11-2017

Dag van kleine gemeente

Kleine gemeenten tonen meer slagkracht bij de decentralisaties

Kleine gemeenten bundelen krachten in boodschap aan nieuwe kabinet

Boodschap kleine gemeente aan kabinet


lees meer » GJW:24-10-2017

Mook en Molenhoek verbonden


Weer een groot project waar we trots op zijn.

De realisatie van een fietstunnel en een snelle fietsverbinding met Nijmegen is een van de grote projecten uit ons coaliteieakkoord met de PvdA en GroenLinks.

Het tunneltje laat een lang gekoetserde wens in vervulling gaan. Een doorgang onder het spoor bij de Middelweg naar Mook.

Jammer dat het fietspad niet meteen doorgetrokken kan worden. De werkzaamheden van Prorail hadden een strak schema waarop het tracé van de spoorbrug naar Cuijk niet op kon aansluiten.


lees meer » sec:22-10-2017

Hart van Mook

Een volgende fase

Na jaren van plannen maken voor het centrum van Mook is het eindelijk is het zover. Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.
Inmiddels zijn de meeste inwoners er wel van overtuigd dat de toekomstige gebruikers van het gebouw juist gebaat zijn bij de ligging in het centrum. Vlak bij andere voorzieningen.


lees meer » sec:20-05-2017

Besturen

Belofte maakt schuld

Onze punten:

Open en interactief met de burgers besturen.

Niet meer willen doen dan we aankunnen.

Nieuw beleid alleen als dat binnen bestaand budget gerealiseerd kan worden.


lees meer » sec:26-04-2017