Toekomst Mook en Middelaar

Belofte maakt schuld

Onze stelling in 2014 was:

Zolang het rijksbeleid niet wijzigt, kiest de DGP voor zelfstandigheid en Limburg

Tot op heden zijn er geen signalen dat het rijksbeleid wijzigt. Opschaling van provincies is mislukt, dus lijkt het erop dat voorlopig alles blijft zoals het was.


lees meer » sec:6-04-2017

Cuijk - Nijmegen v.v.

Een snelle fietsroute

De Kogel is door de kerk zou je kunnen zeggen, na een moeizame besluitvorming in Heumen is op donderdag 9 april in Mook een unaniem besluit genomen over de fietsverbinding. Veel bewoners aan de Middelweg lieten zich niet onbetuigd. Zij zagen vooral nadelen en het veiligheidsrisico voor de aanwonenden.


lees meer » sec:11-04-2015

DGP kiest nog steeds voor u!


Samenwerking

Het college heeft een voorstel over samenwerking met de gemeente Heumen bij onze gemeenteraad ingediend. Vanuit onze kiezers klinken geluiden van ongerustheid. Vragen:

  • Worden we nu toch Gelders?
  • Is de DGP van koers veranderd?
  • Wat betekent dat voor onze toekomst?
  • Waarom met Heumen en niet met Gennep en of Bergen?

lees meer » sec:17-02-2015

Realistisch begroten voor een stevig fundament

Wethouder rekent af met het verleden.

Gisterenavond is de begroting 2015 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het was even wennen. De vernieuwde presentatie was voor de oppositie aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen. Die werd natuurlijk verworpen. De inhoudelijke bijdrage van de oppositie was marginaal.

Wij zijn zeer tevreden met deze begroting. Minder tekst en meer daden, want daar gaat het uiteindelijk om. Ook de aanpak van de de decentralisaties geven ons veel vertrouwen voor de toekomst.

een reactie

lees meer » sec:7-11-2014

De zomer voorbij......

Start van een nieuw politiek seizoen...

Na het aantreden van het nieuwe College is er meteen begonnen met het opstellen van het collegeprogramma. Daarnaast heeft het college de perspectiefnota (dat is een nota met de financiële kaders voor  het te voeren beleid) opgesteld, waarin de financiële gevolgen van het collegeprogramma zijn verwerkt.
Het zal u niet verbazen dat wij ons daarin goed konden vinden. Het college heeft ons verkiezingsprogramma op vele punten goed in haar eigen programma kunnen verwerken. Er waren natuurlijk ook compromissen, maar dat is onvermijdelijk als je met andere politieke partijen samenwerkt.


lees meer » sec:6-09-2014