Hoogwater-risico in Mook

Mook door provincie en waterschap betiteld als problematisch

Vorige week zijn de raadsleden in de regio Venlo, geïnformeerd over de hoogwater-problematiek en de aanbevelingen vanuit deze regio voor het toekomstig Rijksbeleid.

twee reacties

lees meer » GJW:5-02-2014

Verkiezingsprogramma gepubliceerd

Ger Mulders lijststrekker

PERSBERICHT 

De DGP heeft Ger Mulders uit Mook gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Geertjan Wienhoven is de kandidaat wethouder.

De kandidatenlijst bevat verder een groot aantal nieuwe namen. Alle kernen worden nu ruim vertegenwoordigd.


lees meer » GJW:22-01-2014

Overbruggen en verbinden!


Voorspoedig en gezond 2014

Het ziet er naar uit dat 2014 het jaar van de verandering gaat worden.

De grootste zorgen van de crisis kunnen we langzaam aan achter ons laten, ondanks dat het nog even zal duren voordat de arbeidsmarkt aantrekt. Er komen verkiezingen. Naar verwachting zal de DGP weer massaal op de kiezers kunnen rekenen en de grootste partij in onze mooie gemeente worden.  Eén periode van oppositie voeren is wat ons betreft wel lang genoeg geweest. De uitdaging voor 2014 zal zijn: "Verschillen overbruggen en verbinden!" Wij zijn er klaar voor.


lees meer » GJW:31-12-2013

Nijmegen wel of niet?

De voorbereidingen voor een onzekere toekomst

We hebben het jaar afgesloten met een spannende raadsvergadering. Belangrijkste onderwerpen:

  • Samenwerking met Heumen
    College bekent kleur. De coalitie blijft te grote risico's nemen bij de keuze voor hun samenwerkingspartners in het Noorden. De DGP  heeft weer moeten tegenstemmen.
  • Afvalbeleid
    Andermaal een hoop gedoe.

lees meer » GJW:16-12-2013
Foto:ANP

Provincies zetten zich in voor de Maaslijn

Wordt het reizen per spoor in de spits, op korte termijn opgelost?

Goed nieuws, een verdubbeling van het spoor roept ook vragen op:

  • Wat betekent dat voor de flora en fauna tussen Mook en Nijmegen bij meer treinverkeer? 
  • Wat betekent dat voor de geluidsoverlast? 
  • In de Regio Venlo wordt de toekomstige lijn al gezien als alternatief voor de Brabantlijn voor het goederenvervoer. Zal deze lijn dan ook gebruikt gaan worden als de zijtak van de Betuwelijn?
een reactie

lees meer » GJW:23-11-2013