DGP is tegen een fusie met Heumen

College speelt met vuur

Met de keuze voor Heumen als exclusieve samenwerkings-partner, kiest het College nu ook voor Heumen als toekomstige fusiepartner. Colleges gaan voorbij aan de risico's van samenwerking die moet leiden tot een fusie van beide gemeenten.

  1. De combinatie Mook-Heumen is te klein voor de toekomst
  2. Deze combinatie is geen serieuze gesprekspartner in Gelderland en de regio.
  3. De provinciegrenzen worden niet verlegd
  4. Het overgrote deel van de bevolking van Mook en Middelaar wil niet bij Gelderland horen
negen reacties

lees meer » GJW:15-11-2013

Bomen kappen

Minder regels

DGP wil af van betuttelende regels waaronder een kapvergunning voor een boom in de eigen tuin.

Wij zijn van mening dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn om te beoordelen of een boom in de eigen tuin behouden zou moeten blijven of niet en dat er zonder noodzaak geen bomen in de eigen tuin gekapt worden. De burger heeft ze immers ook zelf aangeplant. Wij zijn van mening dat alleen de kapvergunningen voor bomen in de tuinen in de buitengebieden en voor bomen die nationaal beschermd zijn moeten blijven bestaan

een reactie

lees meer » GJW:1-09-2013

Politieke update


3 raadsbijeenkomsten in één week!

  1. Gouverneur stuurt aan op samenwerking in de regio Venlo en de drie burgemeesters gaven aan, ieder vooral een eigen koers te gaan varen. Een koers van verwijdering. De status aparte komt te vervallen.
  2. Een overschot op de jaarrekening dat bij narekenen een tekort blijkt te zijn en een perspectiefnota zonder perspectief.
  3. Een plan voor de N271 in Mook dat door de gemeenteraad unaniem is afgewezen

lees meer » GJW:28-06-2013

Lierdal weer in discussie

Meer verstening en de koeien in de wei bedreigd!

In het lierdal is het mogelijk om onder strikte voorwaarden landgoederen te ontwikkelen. De oppervlakte van het landgoed bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van het volume dat gebouwd mag worden. De gemeente is van plan om agrarische grond te verkopen om een nog groter gebouw mogelijk te maken.

Daar zijn wij om twee belangrijke redenen op tegen:


lees meer » GJW:2-06-2013

Stadsregio uit de gratie?

Huurbeleid

Het lijkt er steeds meer op dat dit College eieren voor zijn geld gaat kiezen. Het beleid van de Stadsregio is toch lang niet in alle gevallen zaligmakend. Het is te hopen voor Mook en Middelaar dat deze weigering om het stadsregiobeleid te volgen, geen gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen. Heumen en Groesbeek, die zich wel aan het toewijzingsbeleid van de Stadsregio conformeren zullen dit beleid van onze gemeente in ieder geval niet in dank afnemen.

Het is maar goed dat wij een Limburgse gemeente zijn!


lees meer » GJW:18-01-2013