Realisme of opportunisme?

De DGP houdt haar rug recht!

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de DGP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 23 oktober jl. tegen het visiedocument – en daarmee tegen de verregaande samenwerking met Heumen en de MUG gemeenten – gestemd. De DGP heeft deze richting niet bij voorbaat afgeschreven, maar deze beslissing is na een lange raadsvergadering met vele schorsingen tot stand gekomen. De DGP is absoluut niet tegen samenwerken – wat in sommige gevallen nu eenmaal onontkoombaar is – maar de DGP is van mening dat verregaande samenwerkingen op den duur ook moeten (kunnen) leiden naar een herindeling met je samenwerkingspartners.


lees meer » PWIJ:27-10-2012

Blik op het noorden

Waar gaan we heen?

De bevolking is inmiddels geïnformeerd over de koers die dit college gaat varen. Schokkend was de uitkomst van het rapport natuurlijk niet. Teleeurstellend wel. Wat betekent deze uitkomst?

Je kunt alleen maar zo duidelijk je samenwerkingspartners in het noorden zoeken als je ook van plan bent daarmee te fuseren.

Je neemt daarmee een onverantwoord risico. Je isoleert je ten opzichte van onze zuiderburen en je noorderburen zal je als Limburgse gemeente uiteindelijk moeten teleurstellen.


lees meer » GJW:25-09-2012

Verkiezingen


Landelijke verkiezingen gaan ergens over

Op 12-9 mogen we weer naar de stembus. Vandaag kregen we de doorlichting van de de partijprogramma's door het CPB.

Geen van de partijen lukt het om in 2017 de begroting sluitend te krijgen. Geen van de partijen heeft een duurzame oplossing voor de problemen waar wij als Nederland voor staan.


lees meer » GJW:27-08-2012

DGP gedoogt coalitie niet

Geen tegemoetkoming van VVD/CDA

Gesprekken met de VVD en het CDA over deelname aan de werkgroep regionale samenwerking leidden tot niets.

De mislukking was  niet onverwacht, maar dat de coalitie met geen enkel bod zou komen hadden we niet verwacht. Het enige wat geprobeerd is, is ons te overtuigen van ons ongelijk. Vooralsnog wordt het tegendeel bewezen.


lees meer » GJW:21-06-2012

Weekbericht

DGP motie leidt tot terugbetaling teveel betaalde afvalstoffen-heffing.

Koersbepaling

Na een moeizaam verlopen werkgroepoverleg op maandag over de koersbepaling in Mook hebben we in onze achterban afgesproken om vast te houden aan het ingediende amendement omdat dat amendement de enige garantie is om te komen tot nieuwe inzichten. Niet alleen bij ons maar ook bij de coalitie. 

Het compromisvoorstel was voor ons volstrekt onacceptabel, daarmee zou alles bij het oude blijven en de raad buiten spel gezet worden.


lees meer » GJW:26-05-2012