Het amendement

Waar een kleine gemeente groot in kan zijn

Het is ons gelukt om een extra raadsvergadring te hebben na een informeel overleg met de raad en het college.

Je zou toch denken dat het dan relatief eenvoudig is om afspraken met elkaar te maken. Dat blijkt niet zo te zijn. Een amendement op het raadsvoorstel om een werkgroep te benoemen die onze koers zou moeten bepalen voor de toekomst zal het met de huidige opstelling van de VVD niet halen.


lees meer » GJW:19-05-2012

Een roerig weekje

Wat Mook bezighoudt

De afgelopen week hebben we weer het nodige mee mogen maken.

Zorgelijker is de situatie in Mook. Woensdagavond kregen wij van het college een discussiestuk gepresenteerd waaruit maar één conclusie mogelijk was. Mook moet een keuze maken. Ook uit deze notitie bleek overduidelijk "niet kiezen is verliezen"


lees meer » GJW:21-04-2012