DGP

Wij staan voor onze dorpen

Wateroverlast Heikantseweg wordt aangepakt

In de vergadering van 5 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten om alleen geld beschikbaar te stellen voor de maatregelen tegen wateroverlast. Voor de overige maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid werden vooralsnog geen middelen vrijgemaakt.

Lees verder »

Miljoen over in 2023; ruim 6,5 ton extra voor ontsluiting A73

Mede door een aantal meevallers ontstond er in 2023 een positief resultaat van € 1.147.000.
Middels een amendement van de DGP en VVD heeft de raad besloten dat € 669.000 wordt gereserveerd voor de realisatie van een veiligere ontsluiting van Groesbeek naar de A73.
Tijdens de raadsvergadering kwamen ook een tweetal bestemmingsplannen aan de orde.

Lees verder »
×