DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Luc van der Linden

Raadslid (fractievoorzitter)

Ik ben geboren in Nijmegen, woon 35 jaar in Molenhoek en sinds 2014 raadslid.
Samen met mijn vrouw hebben we twee kinderen grootgebracht en zijn we opa en oma van twee fantastische kleinkinderen.
Ik ben altijd zeer betrokken geweest bij vele organisaties zoals scouting, de ouderraad van de grote Lier, de organisatie van de Molenhoekdag, reservisten, CAM (Culturele activiteiten Molenhoek) en de Kerk.
Graag wil ik mij blijven inzetten als raadslid voor de gemeente en met de DGP aan de slag blijven met zaken die voor ons allemaal van belang zijn.

Als technicus in de internationaal opererende halfgeleiderindustrie houd ik mij ook bezig met energietransitie. Ook in onze gemeente hebben we met dit onderwerp te maken. Als we de hele gemeente vol leggen met zonnevelden is dat onvoldoende om de doelstelling ‘Mook en Middelaar energie neutraal in 2030’, te halen. Daarom hebben we gekozen om samen te werken in de regio en gaan we meedoen met het project van het Energielandschap Wellsmeer in Bergen.

Met de energietransitie hoef je niet altijd voorop te lopen want dan ben je vaak duurder uit. Daarom vind ik het beter om voor ‘bewezen’ technologieën zoals zonnepanelen te kiezen.

De DGP spreekt mij aan vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij de inwoners van onze mooie, landelijke gemeente. Zo zijn de meeste partijleden actief voor de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Joseth Mulders

Raadslid voor de DGP

Ik ben Joseth Mulders, 49 jaar en geboren en getogen in Mook. Als echt dorpsmens zet ik mij met heel veel plezier in voor ons mooie Mook, onze gemeente en vooral onze verenigingen; zoals Scouting Don Bosco, Stichting Přibyslav en de Heikneuters.

In mijn dagelijks leven werk ik als chemisch analist bij een farmaceutisch bedrijf. Daarnaast ben ik sinds maart 2020 gemeenteraadslid voor de DGP.

De keuze voor de DGP was voor mij (als dochter van Ger Mulders) niet zo moeilijk. De DGP is een dorpspartij waarin ik echt iets kan doen voor al mijn dorpsgenoten. Het grootste voordeel van onze lokale partij is dat we niet gebonden zijn aan de uitgangspunten van een landelijke partij, maar juist door onze diverse achtergrond (in de achterban) al onze inwoners kunnen vertegenwoordigen.

Ik was al achterban- en commissielid, maar moest wel even nadenken voordat ik ja zei op de vraag of ik in de gemeenteraad wilde gaan zitten, want het raadswerk is wel tijdrovend. Maar als je iets veranderd wilt hebben, of juist wilt behouden, dan kun je niet aan de zijlijn blijven staan.

Mijn start als raadslid viel samen met de uitbraak van Corona. Dat hield in dat er weinig ontmoetingen waren met inwoners en dat de vergaderingen digitaal waren. Dit maakte het werk ingewikkeld, want juist de kracht van de DGP is het hebben van korte lijntjes met de inwoners en dat we makkelijk benaderbaar zijn.

Iedereen moet kunnen begrijpen wat wij aan het doen zijn, daarom houd ik van jip-en-janneketaal. Ik vind het belangrijk dat we het samen doen.
Doen wat we beloven, daar staat de DGP voor en daar zet ik mij ook voor in.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers

Raadslid

Graag wil me even aan u voorstellen. Ik woon in Molenhoek en ben gemeenteraadslid. Met veel plezier werk ik als leerkracht in het basisonderwijs.

Al mijn hele leven woon ik in onze gemeente Mook en Middelaar: geboren in Mook en vanaf 1990 woon ik met mijn man in Molenhoek.
Waarom zou je naar een andere gemeente verhuizen? Het is hier zo mooi: de bossen, de Maas, de Siep, de Mookerhei. En alles is vlakbij. Voor kinderen is het hier ook heerlijk opgroeien. Mijn kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar hebben hier een fijne tijd gehad.

Het verenigingsleven heb ik altijd erg waardevol gevonden: Harmonie Erica, scouting Don Bosco, de jeugd bij de Meulenwiekers. Zelf speel ik daar geen actieve rol meer in, maar ik waardeer het werk van de vrijwilligers heel erg.
Verenigingen zijn het cement van de samenleving in een gemeente. Het ‘samen-gevoel’ doet veel goed.

Met dat idee ben ik in 2010 door Johan Menkhorst bij de achterban van de DGP gekomen. Ik wilde iets terugdoen voor de gemeente waar ik mij zo thuis voel. Daarom denk ik actief mee en praten we over hoe het nog beter geregeld kan worden Ook pak ik signalen op van mensen in mijn buurt en zorg op deze manier dat zij gehoord worden.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Ricardo Eeren

Raadslid

Hallo, ik ben geboren in Nijmegen en woon al mijn hele leven in het mooie dorp Mook.
Velen van jullie zullen mij misschien kennen van mijn vorige banen als barman/ober binnen de gemeente, zoals bij de Pimpel, Eendracht, het Moks café en de Poort.

Sinds kort werk ik bij Defensie en hier heb ik het enorm naar mijn zin. Binnen de gemeente ben ik ook actief als brandweerman. Mijn hobby’s zijn crossfit en fitness.

Al vele jaren heb ik er over nagedacht wat ik zou kunnen betekenen binnen onze gemeente. Mijn focus en inzet gaan uit naar starterswoningen voor jonge starters, alleenstaande ouders of alleenstaanden. Ook wil ik zorgen voor meer beleving binnen onze dorpen door buurtfeesten en dagen voor jong en oud. Onze gemeente ligt op een supermooie locatie tussen de Maas en de Mookerheide.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Lénette Smits-Janssen

Commissielid

Ik ben 60 jaar, woon in Middelaar, werk 20 jaar in Molenhoek en ben lid van de raadscommissie Grondgebied.

Ik ben in Middelaar opgegroeid, naar school gegaan, heb hier gesport en ken de dorpsgezelligheid.
Ik ben hier verliefd geworden, getrouwd, heb hier kinderen gekregen en ben ook nog een trotse oma geworden.

Ik heb veel wel en wee van ons dorp meegemaakt: enkele malen hoogwater en het aanleggen van de dijken, de vergrijzing maar ook de komst van nieuwe, jeugdige inwoners die in ons dorp hun toekomst willen opbouwen. Ik zie ook die mooie verenigingen die door hun veerkracht blijven bestaan. De verenigingen die vertier en vreugde aan onze bewoners blijven bieden.

Het dorp zit in mij en dat geeft een gevoel van “samen”.
Hierom ben ik acht jaar geleden bij de DGP aangeschoven. Ik wilde actief iets doen voor het behoud van ons dorp en onze mooie gemeente. De DGP is een lokale partij waar je je mening mag geven en die er ook toe doet. Ik mag hier meedenken en vooral de mening en gedachte van onze inwoners overbrengen. Zo hoop ik een verbinding te zijn, en te maken, tussen de bewoners en onze gemeentepolitiek.
Ik wil hierdoor Middelaar, Molenhoek, Mook en Plasmolen samen behouden als de mooiste en noordelijkste gemeente van Limburg.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Bart Megens

Commissielid

Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Bart Megens, ik woon samen met mijn vrouw Linda en twee jonge kinderen in Mook.
Ik ben geboren en getogen in Molenhoek en behalve een kort uitstapje naar Groesbeek ben ik altijd woonachtig geweest in onze mooie gemeente.

Het gevoel en de band die ik heb met de gemeente zijn wat ik graag wil doorgeven aan mijn kinderen. Ik wil dat ook zij later kunnen zeggen dat ze hier met veel plezier opgegroeid zijn.
We hopen ze op den duur ook kennis te kunnen laten maken met het verenigingsleven in de regio waar mijn vrouw en ik al jaren met plezier een actieve bijdrage aan leveren.
Zelf ben ik al van jongs af aan actief bij het schuttersgilde, help ik het carnaval in Molenhoek te organiseren en heb ik vele jaren met plezier gevoetbald bij Eendracht, waar mijn vrouw nu haar korfbalhart ophaalt.

Momenteel ben ik werkzaam als leidinggevende in een productiekeuken van een cateringbedrijf en behalve in de horeca heb ik ook ervaring opgedaan in de toerisme- en recreatiebranche.

Sinds mijn jeugd heb ik het altijd naar mijn zin tussen de Maas en Mookerhei en ik praat dan ook vol trots tegen mensen van elders over deze mooie omgeving met haar rijke historie en prachtige natuur.
De vele mogelijkheden op het gebied van ontspanning, recreatie en werk vind ik belangrijk voor een prettige leefomgeving. Die heeft er ook voor gezorgd dat ik hier gesetteld ben en oud hoop te worden. Dit moet in de toekomst voor de volgende generaties ook mogelijk blijven.

Ik kies voor de DGP omdat zij een politiek onafhankelijke partij zijn en de belangen van alle inwoners behartigen. Ik ben bij de DGP aangesloten om actief mee te kunnen praten en denken zodat ik mijn steentje bij kan dragen voor een prettige samenleving voor jong en oud in de gemeente Mook en Middelaar.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur Leden op Kieslijst

Sarah King

Commissielid

Mij naam is Sarah King en ik ben een ingeburgerde Brit.
Ik woon al 34 jaar met het grootste plezier in Molenhoek.

Mijn twee zonen van 27 en 31 jaar zijn hier opgegroeid. Eén van de twee komt wekelijks terug om met zijn vriendengroep bij Eendracht te voetballen en ik ben hun grootste supporter.

Na ruim 30 jaar werken in het bedrijfsleven heb ik de carrière-switch gemaakt van IT-consultant naar taaltrainer. Nu ondersteun ik professionals, volwassen en kinderen bij het leren van de Engelse taal.

In de loop van de jaren heb ik voor de verenigingen oud papier opgehaald, in de ouderraad van het kinderdagverblijf gezeten, was ik medeoprichter van en heb ik meegedraaid met jeugdhonkactiviteiten.
Verder was ik vrijwilliger op Molenhoekdag bij de draaimolen. Door een presentatie van de Brandwonden Stichting op het kinderdagverblijf ben ik 15 jaar collectant geweest. Later deed ik de coördinatie daarvan. Tegenwoordig doe ik ook mee aan de dorpsquiz.

Door de discussies thuis, raakte ik geïnteresseerd in de politiek. Mijn vader was voorzitter van de lokale conservatieve partij. Nu volg ik met belangstelling de ontwikkelingen rondom de energietransitie, de huizenproblematiek en de toekomst van de jongere en oudere generaties. Om de lokale partij te steunen ben ik lijstduwer voor de DGP geworden waarin ik ook als klankbord fungeer. Dit doe ik graag want door mijn steentje bij te dragen kan ik een warme gemeenschap helpen in stand te houden.

Categorieën
Leden algemeen Leden in Achterban Leden in Gemeentebestuur

Dik Veenvliet

Commissielid

Ik ben geboren in Nijmegen en ben in 1986 verhuisd naar Molenhoek. Ik ben in 2022 toegetreden tot de DGP en gestart als achterban lid. In 2023 ben ik gevraagd om commissielid te worden met als hoofdonderwerp Begroting en Rekening.

In 2008 ben ik mijn eerste vrouw verloren en sinds 2014 wederom gelukkig getrouwd. Wij hebben gezamenlijk 4 dochters, 5 bloedband kleinkinderen en 4 bonus kleinkinderen. Een omvangrijke en gezellige familie inmiddels!

Mijn opleiding is een bedrijfseconomische. Dit is de rol die ik tijdens mijn loopbaan het liefst uitvoerde. Mijn werkgebied is altijd binnen Financïen geweest en ik heb daar verschillende rollen vervuld; ik was vooral internationaal actief en met name in de bedrijfseconomische ondersteuning van vestigingen over de hele wereld. Vanaf het moment dat ik in Mook en Middelaar ben komen wonen wilde ik in de gemeente een bijdrage leveren binnen de Molenhoekse gemeenschap. Ik ben toen jarenlang Penningmeester geweest van gemeenschapshuis De Wieken.

Ik ben dus nog maar kort binnen de gemeentepolitiek actief, maar vind het erg leuk om mee te denken en hoop zo een positieve bijdrage te kunnen leveren namens de DGP.

×