DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Berichten algemeen Leden

Fred Baars

Fractievoorzitter

Naast mijn politieke interesse ben ik vader van drie zonen, getrouwd met Klaartje en sinds 5 jaar inwoner van Mook.
Door mijn carrière heen heb ik werk, gezin en oog voor de medemens gecombineerd. Deze onderwerpen worden daarom vaak aan onze keukentafel besproken.

Ik ben clustermanager projecten en maatschappelijke opgaves bij de gemeente Roermond. Als oud-bestuurslid van het Bakkerscafé weet ik als geen ander dat het creëren van kansen voor iedereen in een inclusieve samenleving werkelijkheid kan zijn.

Graag wil ik me inzetten voor een toekomstbestendige gemeenschap waarin we vernieuwen en waar altijd een plek zal zijn voor iedereen.

Ik ben ondernemer en werk voor de overheid. Mijn aandacht gaat met name uit naar leefbaarheid, sociaal domein, openbare ruimte en ruimtelijke ordening.

Ook ik ben een groot voorstander om als zelfstandige gemeente Mook en Middelaar door te gaan. Géén gemeentelijke herindeling, maar wel samenwerken waar dit iets oplevert voor onze gemeenschap.

Ik ben kandidaat raadslid voor dé lokale partij DGP van Mook en Middelaar. Waarom? Omdat ik deze mooie gemeente nog mooier en aantrekkelijker wil helpen maken voor de inwoners en ondernemers.

Categorieën
Berichten algemeen Leden

Luc van der Linden

Raadslid

Ik ben geboren in Nijmegen, woon 35 jaar in Molenhoek en sinds 2014 raadslid.
Samen met mijn vrouw hebben we twee kinderen grootgebracht en zijn we opa en oma van twee fantastische kleinkinderen.
Ik ben altijd zeer betrokken geweest bij vele organisaties zoals scouting, de ouderraad van de grote Lier, de organisatie van de Molenhoekdag, reservisten, CAM (Culturele activiteiten Molenhoek) en de Kerk.
Graag wil ik mij blijven inzetten als raadslid voor de gemeente en met de DGP aan de slag blijven met zaken die voor ons allemaal van belang zijn.

Als technicus in de internationaal opererende halfgeleiderindustrie houd ik mij ook bezig met energietransitie. Ook in onze gemeente hebben we met dit onderwerp te maken. Als we de hele gemeente vol leggen met zonnevelden is dat onvoldoende om de doelstelling ‘Mook en Middelaar energie neutraal in 2030’, te halen. Daarom hebben we gekozen om samen te werken in de regio en gaan we meedoen met het project van het Energielandschap Wellsmeer in Bergen.

Met de energietransitie hoef je niet altijd voorop te lopen want dan ben je vaak duurder uit. Daarom vind ik het beter om voor ‘bewezen’ technologieën zoals zonnepanelen te kiezen.

De DGP spreekt mij aan vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij de inwoners van onze mooie, landelijke gemeente. Zo zijn de meeste partijleden actief voor de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente

Categorieën
Berichten algemeen Leden

Joseth Mulders

Raadslid voor de DGP

Ik ben Joseth Mulders, 49 jaar en geboren en getogen in Mook. Als echt dorpsmens zet ik mij met heel veel plezier in voor ons mooie Mook, onze gemeente en vooral onze verenigingen; zoals Scouting Don Bosco, Stichting Přibyslav en de Heikneuters.

In mijn dagelijks leven werk ik als chemisch analist bij een farmaceutisch bedrijf. Daarnaast ben ik sinds maart 2020 gemeenteraadslid voor de DGP.

De keuze voor de DGP was voor mij (als dochter van Ger Mulders) niet zo moeilijk. De DGP is een dorpspartij waarin ik echt iets kan doen voor al mijn dorpsgenoten. Het grootste voordeel van onze lokale partij is dat we niet gebonden zijn aan de uitgangspunten van een landelijke partij, maar juist door onze diverse achtergrond (in de achterban) al onze inwoners kunnen vertegenwoordigen.

Ik was al achterban- en commissielid, maar moest wel even nadenken voordat ik ja zei op de vraag of ik in de gemeenteraad wilde gaan zitten, want het raadswerk is wel tijdrovend. Maar als je iets veranderd wilt hebben, of juist wilt behouden, dan kun je niet aan de zijlijn blijven staan.

Mijn start als raadslid viel samen met de uitbraak van Corona. Dat hield in dat er weinig ontmoetingen waren met inwoners en dat de vergaderingen digitaal waren. Dit maakte het werk ingewikkeld, want juist de kracht van de DGP is het hebben van korte lijntjes met de inwoners en dat we makkelijk benaderbaar zijn.

Iedereen moet kunnen begrijpen wat wij aan het doen zijn, daarom houd ik van jip-en-janneketaal. Ik vind het belangrijk dat we het samen doen.
Doen wat we beloven, daar staat de DGP voor en daar zet ik mij ook voor in.

Categorieën
Berichten algemeen Leden

Yvonne Janssen Groesbeek-Cremers

Raadslid

Graag wil me even aan u voorstellen. Ik woon in Molenhoek en ben gemeenteraadslid. Met veel plezier werk ik als leerkracht in het basisonderwijs.

Al mijn hele leven woon ik in onze gemeente Mook en Middelaar: geboren in Mook en vanaf 1990 woon ik met mijn man in Molenhoek.
Waarom zou je naar een andere gemeente verhuizen? Het is hier zo mooi: de bossen, de Maas, de Siep, de Mookerhei. En alles is vlakbij. Voor kinderen is het hier ook heerlijk opgroeien. Mijn kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, maar hebben hier een fijne tijd gehad.

Het verenigingsleven heb ik altijd erg waardevol gevonden: Harmonie Erica, scouting Don Bosco, de jeugd bij de Meulenwiekers. Zelf speel ik daar geen actieve rol meer in, maar ik waardeer het werk van de vrijwilligers heel erg.
Verenigingen zijn het cement van de samenleving in een gemeente. Het ‘samen-gevoel’ doet veel goed.

Met dat idee ben ik in 2010 door Johan Menkhorst bij de achterban van de DGP gekomen. Ik wilde iets terugdoen voor de gemeente waar ik mij zo thuis voel. Daarom denk ik actief mee en praten we over hoe het nog beter geregeld kan worden Ook pak ik signalen op van mensen in mijn buurt en zorg op deze manier dat zij gehoord worden.