DGP

Wij staan voor onze dorpen

Sarah King

Commissielid

Mij naam is Sarah King en ik ben een ingeburgerde Brit.
Ik woon al 34 jaar met het grootste plezier in Molenhoek.

Mijn twee zonen van 27 en 31 jaar zijn hier opgegroeid. Eén van de twee komt wekelijks terug om met zijn vriendengroep bij Eendracht te voetballen en ik ben hun grootste supporter.

Na ruim 30 jaar werken in het bedrijfsleven heb ik de carrière-switch gemaakt van IT-consultant naar taaltrainer. Nu ondersteun ik professionals, volwassen en kinderen bij het leren van de Engelse taal.

In de loop van de jaren heb ik voor de verenigingen oud papier opgehaald, in de ouderraad van het kinderdagverblijf gezeten, was ik medeoprichter van en heb ik meegedraaid met jeugdhonkactiviteiten.
Verder was ik vrijwilliger op Molenhoekdag bij de draaimolen. Door een presentatie van de Brandwonden Stichting op het kinderdagverblijf ben ik 15 jaar collectant geweest. Later deed ik de coördinatie daarvan. Tegenwoordig doe ik ook mee aan de dorpsquiz.

Door de discussies thuis, raakte ik geïnteresseerd in de politiek. Mijn vader was voorzitter van de lokale conservatieve partij. Nu volg ik met belangstelling de ontwikkelingen rondom de energietransitie, de huizenproblematiek en de toekomst van de jongere en oudere generaties. Om de lokale partij te steunen ben ik lijstduwer voor de DGP geworden waarin ik ook als klankbord fungeer. Dit doe ik graag want door mijn steentje bij te dragen kan ik een warme gemeenschap helpen in stand te houden.

Sarah King
×