DGP

Wij staan voor onze dorpen

Verlaging OZB geblokkeerd

De DGP is teleurgesteld. De VVD, CDA, GL en NG steunden het amendement van de PvdA tegen de verlaging van de OZB.
De houding van de DGP is simpel. Verhoog de belasting als het echt nodig is en verlaag deze als het kan. Verlagen van belasting hebben we in het verleden ook gedaan. Dat zijn geen verkiezingsstunts zoals gezegd wordt maar je houden aan een verkiezingsbelofte.

Lees verder »

Achterban DGP

Actuele onderwerpen die wij besproken hebben op ons overleg van 3-5-3021. ZBB (ZeroBasedBudgeting) Grondstoffenplan Ecozone/ontsluiting Groesbeek A73 ZBB (ZeroBasedBudgeting) Omdat onze gemeente voor de opdracht

Lees verder »

Bestemming RW 37

De gemeente heeft onlangs Rijksweg 537 aangekocht,nu dit niet meer nodig is voor de realisatie van de fietsbrug. In ons verkiezingsprogramma staat: “De DGP wil

Lees verder »
reconstructie N271

N271 Plasmolen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de de wijziging van het bestemmingsplan voor de reconstructie van de rijksweg in Plasmolen De reconstructie omvat o.a. aanleg van

Lees verder »

Weg door spoor-zone?

Kiezen we voor minder verkeersoverlast in Molenhoek en Mook door een alternatieve route van Groesbeek naar de A73 route aan te leggen door de spoorzone

Lees verder »

Buurtbus

Binnenkort zullen we weten of de buurtbus er komt. Al jaren spannen wij ons in om een openbaar-vervoer-verbinding te krijgen in al onze kernen. Wij

Lees verder »

Thema-avond Gasloos

Deze periode organiseren wij een aantal thema-avonden. Die avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Het eerste thema ging over het gasloos maken van je woning. Deze

Lees verder »