DGP

Wij staan voor onze dorpen

Achterban DGP

Actuele onderwerpen die wij besproken hebben op ons overleg van 3-5-3021.

  • ZBB (ZeroBasedBudgeting)
  • Grondstoffenplan
  • Ecozone/ontsluiting Groesbeek A73

ZBB (ZeroBasedBudgeting)

Omdat onze gemeente voor de opdracht staat om 1 miljoen euro te bezuinigen is er door onderzoeksbureau BMC gekeken naar waar nog wat bezuinigd kan worden. Dit is best lastig, aangezien onze gemeente al veel voor weinig doet.

Met onze achterban hebben we een begin gemaakt om te bekijken en te bepalen wat wij nog acceptabel vinden en wat niet. Ook is besproken dat het betrekken van de inwoners hierbij belangrijk is.

*Grondstoffenplan

Het plan over afvalstoffen, ook wel grondstoffen genoemd en wat gaan we hiermee doen. Hier wordt al sinds half 2019 over gesproken. Het afval scheiden zoals het nu gebeurt, zal moeten veranderen. Er zijn heel wat punten die hierbij komen kijken. De optie die het meest aan alle eisen kan voldoen was volgens de gehele raad het Omgekeerd inzamelen. Helaas is de communicatie met de inwoners van onze gemeente hierover minder gelukt dan verwacht. Ongeruste inwoners hebben dat kenbaar gemaakt door onder andere een petitie in te dienen. Nu wordt er door de politieke partijen d.m.v. een amendement een nieuwe opdracht aan B&W gegeven.

Dit amendement is door de achterban besproken en aangevuld.  Als DGP kunnen wij hier achter staan.

*Ecozone/Ontsluiting A73-Groesbeek

De verkeersstroom vanuit Groesbeek door Mook en Molenhoek blijft een onderwerp van gesprek. Deze stroom zal niet minder worden en zorgt voor veel inwoners voor overlast. Een oplossing zou een ontsluitende rondweg door de ecozone (Heumensebaan, Veldweg, Rijksweg) kunnen zijn, maar dit kost ook natuur.

Hier zijn voor- en tegenstanders voor te vinden. Op dit moment is er alleen nog maar besloten om er een gedegen onderzoek naar te laten doen, zodat er met goede argumenten een beslissing kan worden genomen.

 Als achterban houden we de vinger aan de pols.

Reacties zijn gesloten.

×