DGP

Wij staan voor onze dorpen

Coalitie DGP – VVD – PvdA

De drie grootste partijen zijn de besprekingen over een coalitieakkoord gestart. Partijen verwachten dit binnen 14 dagen te kunnen ondertekenen.

De DGP die na de verkiezingen als grootste partij uit de stembus kwam, had het voortouw genomen in de besprekingen met alle partijen inclusief GroenLinks. Op 5 april 2022 is een gezamenlijk persbericht uitgegeven.

PERSBERICHT

Mook 5 april 2022.

DGP, VVD en PvdA praten verder over de vorming van een nieuwe coalitie

Op 16 maart 2022 werden in onze gemeente Mook en Middelaar verkiezingen gehouden met als uitslag: DGP: 4 zetels, VVD: 4 zetels, PvdA: 3 zetels en GroenLinks: 2 zetels.

Het CDA haalde geen zetel en de VVD boekte 1 zetel winst. De overige partijen zijn qua zetelaantal gelijk gebleven. De DGP behaalde het meest aantal stemmen en werd daarmee de grootste partij. Als gevolg daarvan heeft de DGP het voortouw genomen in de (in)formatiebesprekingen door alle partijen uit te nodigen voor een eerste bespreking.

In de afgelopen weken heeft frequent overleg plaatsgevonden, zowel plenair als met partijen afzonderlijk. Alle gesprekken zijn constructief verlopen.

Alle partijen zijn er zich van bewust dat er in de komende jaren veel op de gemeente afkomt. Na de Corona Pandemie zijn we nu in een vluchtelingencrisis beland, terwijl de financiële middelen vanuit het Rijk onzeker blijven. Tevens is er sprake van een groot personeelstekort in alle sectoren, waar ook de gemeente veel last van heeft,

Er is gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling van de coalitie. Omdat de gemeente slechts drie wethouders mag benoemen en er vier partijen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad betekent het dat tenminste een partij niet vertegenwoordigd kan zijn in het nieuwe college. GroenLinks ziet daarom voor zichzelf nu geen rol weggelegd en heeft aangegeven dat zij op dit moment niet willen participeren in het vervolgproces. Mogelijk dat zij op een later moment alsnog het op te stellen coalitieakkoord willen onderschrijven.

Nu dit besluit genomen is kan de formatieronde beginnen met het opstellen van een coalitieakkoord. Dat akkoord verwachten wij binnen veertien dagen te kunnen ondertekenen. Ton Herings (DGP), Holger Rodoe (VVD) en Frank Dillerop (PvdA) zijn de beoogd wethouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *