DGP

Wij staan voor onze dorpen

DGP géén subsidie verkiezingen

De NOS zond vrijdag een rapportage uit over de financiering van lokale partijen. Als lokale partij maakt de DGP geen aanspraak op subsidie ter ondersteuning van hun raadswerk of het voeren van een verkiezingscampagne. Landelijke politieke partijen wel.

Onze campagne, de nieuwsbrieven die wij jaarlijks verspreiden en thema-avonden voor bewoners worden betaald uit de partijkas. De partijkas wordt gevuld door de contributie van leden en de afdracht van een deel van de bezoldiging van de wethouder, raads- en commissieleden. Wij ontvangen géén donaties van derden.

Ook daar zijn we trots op, het geeft maar weer eens onze onafhankelijkheid aan.

Landelijke partijen worden dus wel gesubsidieerd.

De Wet Financiering Politieke Partijen regelt de subsidie aan landelijke partijen.

Landelijke partijen hebben ook zendtijd op radio en TV.

De verkiezingsspotjes van de Zendtijd voor Politieke Partijen voor de landelijke politieke partijen gaan in de campagnetijd en lang daarvoor gewoon door. Weliswaar ziet u daarin af en toe eens de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie van de Eerste Kamer) voorbijkomen, maar in tegenstelling tot dat wat gesuggereerd wordt, vertegenwoordigt de OSF de lokale partijen niet.

Ook worden de landelijke partijen door de media op hun wenken bediend en wordt bijvoorbeeld de oorlog in Oekraine gebruikt om zich nog eens extra te profileren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet ineens een aantal landelijke politici, zowel Ministers als Kamerleden leuke ideeen bedenken die veelal niet waargemaakt worden. Je kunt dus niet spreken van een gelijk speelveld.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) spreekt zich nu wel uit vóór subsidiëring van Lokale Partijen. De landelijke partijen reageren verdeeld enthousiast maar zullen nog heel lang de tijd nemen om het ook te regelen.

Dit is de Link NOS over de subsidiëring.

Hieronder een uittreksel van de wet.

Hoe meer zetels een partij heeft in het parlement en hoe meer leden, hoe hoger de subsidie. De hoogte van de totale subsidie aan politieke partijen hangt af van het aantal partijen dat een aanvraag indient. De Rijksoverheid heeft jaarlijks een maximum bedrag voor alle subsidies aan politieke partijen. In 2017 was ongeveer € 17 miljoen beschikbaar voor politieke partijen.

Besteding subsidies politieke partijen
De subsidie aan een politieke partij bestaat uit 4 delen:

1. een algemeen deel voor de politieke partij zelf;
2. een deel voor het politiek-wetenschappelijk instituut van de partij;
3. een deel voor de jongerenorganisatie van de partij;
4. een deel voor buitenlandse activiteiten van de partij.
De subsidies 2 t/m 4 mogen niet voor andere doelen worden ingezet.

Politieke partijen mogen de subsidie alleen gebruiken voor:

* politieke vormings- en scholingsactiviteiten;
* informatievoorziening;
* onderhoud contacten met zusterpartijen buiten Nederland en ondersteuning van hun vormings- en scholingsactiviteiten voor die partijen;
* activiteiten die participatie van jongeren bij politiek bevorderen;
* werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
* activiteiten voor verkiezingscampagnes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×