DGP

Wij staan voor onze dorpen

Thema-avond Gasloos

Deze periode organiseren wij een aantal thema-avonden. Die avonden zijn voor iedereen toegankelijk.

Het eerste thema ging over het gasloos maken van je woning.

Deze avond was een groot succes met een hoge opkomst van geïnteresseerden. We hebben veel van elkaar geleerd. Helaas werd een van de sprekers, installateur Hoenselaar, weggeroepen voor een storing. De vrijgekomen tijd werd nuttig besteed door elkaar te informeren over de verschillende initiatieven in onze gemeente.

Jan van Tiggelen onze eerste spreker gaf in zeer begrijpelijke taal een uiteenzetting over het gasloos maken van onze woning.

Zo’n avond als deze geeft aan hoezeer verduurzamen leeft in onze gemeente en dat heel veel inwoners hun steentje willen bijdragen aan klimaatverbetering.

Reacties zijn gesloten.