DGP

Wij staan voor onze dorpen

Jongeren krijgen weer een kans en de gemeente een toekomst

Bestemmingsplan Molenhoek-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad!

Na een lang en intensief participatietraject is er groen licht voor de realisatie van 250 duurzame en betaalbare woningen in het plan Molenhoek-Zuid. Molenhoek-Zuid is de werknaam voor het gebied tussen het spoor, de Maas, de Bredeweg en de N271.

(Heeft iemand nog een toepasselijke naam voor de nieuwe wijk? Molenhoek-Zuid klinkt zo stedelijk dat past niet bij Molenhoek.)

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een heel grote stap gezet voor de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Een ontwikkeling:

 • met kansen voor inwoners en ondernemers.
 • ter versteviging van het fundament om onze voorzieningen zoals: scholen, gemeenschapshuizen, verenigingen en detailhandel in stand te houden.
 • met een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.
 • met een grotere waarborg voor de zelfstandigheid van onze gemeente.

De DGP heeft hieraan een heel grote bijdrage geleverd. Door ons vertrouwen en vastberadenheid in het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente en de continuïteit van deelname in het gemeentebestuur hebben wij dit fundament kunnen leggen. Dit vraagt om visie, lef, compromissen sluiten, geen stokpaardjes berijden maar vooral veel realiteitszin en doorzettingsvermogen. Kortom alles wat je van een goed bestuur mag verwachten en daar zijn wij als DGP apetrots op.

Participatie

Hot items als: duurzaamheid, huisvesting voor jongeren en ouderen, klimaatbestendigheid en leefbaarheid zijn allemaal aan bod gekomen in het voorafgaande traject.
Over de betrokkenheid van inwoners was niet te klagen. Dat bleek ook wel uit de vele zinvolle zienswijzen die waren ingediend op het conceptbestemmingsplan dat sinds december 2022 ter inzage had gelegen.

Na aanvankelijke bedenkingen was iedereen het erover eens dat er een nieuwe wijk moest komen om de gemeentelijke woningbouwopgave te realiseren.
Jongeren die al jaren sluitpost zijn bij het toewijzen van woningen en ouderen waarvan er velen een te grote en niet aangepaste woning hebben, krijgen nu eindelijk het perspectief op een duurzame woning die aansluit op hun eigen behoefte.

De ambities zijn groot om het project te realiseren binnen de kaders van onze toekomstvisie (Energieneutraal in 2030) en de gebiedsvisie die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college heeft adequaat gereageerd op de ingebrachte zienswijzen. Zelfs op het laatste moment kon tijdens de behandeling in de raadsvergadering, Wethouder Herings (DGP) namens het college nog instemmen met een zeer gewenste wijziging die tegemoet kwam aan een van de ingebrachte zienswijzen. Daartoe werd een amendement ingediend. Het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid is met instemming van alle partijen door de gemeenteraad aangenomen.

Het verloop
 • December 2020 wordt door de wethouder Geertjan Wienhoven (DGP) namens de gemeente de intentieovereenkomst getekend met de ontwikkelaars: Klokgroep, Jansen bouwontwikkeling en bouw- en aannemersbedrijf Adrie Spanjaards om het gebied Molenhoek Zuid te ontwikkelen.
 • Maart 2022 wordt de gebiedsvisie Molenhoek-Zuid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
 • April 2023 wordt het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid door de gemeenteraad vastgesteld

  Het proces dat nu volgt:
 • Het bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. (Het is dus geen concept- of ontwerpbestemmingsplan meer.) Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen alleen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.
  Zo’n procedure kan wel een jaar duren alvorens het bestemmingsplan onherroepelijk is. Noodzakelijke voorbereidingen op de realisatie kunnen al wel starten. Het hoeft dus niet meteen een jaar vertraging op te lopen.
 • Daarnaast moeten: de openbare ruimte nog definitief vorm krijgen, de bouwvergunningen nog verleend en de nodige vervolgonderzoeken gedaan worden. Ook moet er een rotonde aangelegd worden waar veel voorbereidingen in samenwerking met de provincie aan vast zitten.
 • Verwachte start woningbouw: voorjaar 2025 (afhankelijk procedure RvS)

Kortom het zal nog enige tijd duren voordat de schop voor de eerste woning de grond ingaat. We moeten dan al gauw rekenen op het voorjaar van 2025 alvorens het zover is. Dit klinkt misschien negatief, maar in vergelijking met woningbouwprojecten elders in het land en de regio houden wij de vaart erin. Met een doorlooptijd van ca. 4 jaar mogen wij ons op de borst kloppen. Er zijn maar weinig gemeenten die ons dat nadoen.

Eerdere relevante berichten over wonen in onze gemeente:
Woningtekort in Mook en Middelaar – DGP (dgpmook.nl) en
Jongeren en wonen – DGP (dgpmook.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *