DGP

Wij staan voor onze dorpen

N271 Plasmolen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de de wijziging van het bestemmingsplan voor de reconstructie van de rijksweg in Plasmolen

De reconstructie omvat o.a. aanleg van een pleisterplaats, 50-km zône en de aanleg van een verbreed fietspad tussen Mook en Plasmolen. De DGP heeft sinds 2010 bij het opstellen van de visie van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, gepleit voor een reconstructie. De reconstructie past goed in de andere projecten die in dit gebied rond Plasmolen op stapel staan, zoals de ontwikkeling op het terrein van Hotel de Plasmolen en de herontwikkeling van de voormalige Chinees aan de Rijksweg. Bovendien verwachten we dat ook de Witteweg en de Pastoorsdijk nog in deze raadsperiode opgepakt gaan worden. We verwachten dat hiermee de leefbaarheid voor inwoners en de aantrekkelijkheid voor toeristen toeneemt.

reconstructie N271

Reacties zijn gesloten.