DGP

Wij staan voor onze dorpen

Niets doen is geen oplossing!

Verkeer A73 – Groesbeek eist maatregelen.

In tegenstelling tot wat het college had voorgesteld wil de DGP dat er wél wat gedaan wordt aan de overlast van het verkeer tussen Groesbeek en de A73.

De gemeenteraad moest op 14 maart 2024 een besluit nemen over het vraagstuk van de verkeersafwikkeling Groesbeek – A73. Eerder had de raad het college de opdracht gegeven om met de regio in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Dit was een van de aanbevelingen uit het Sweco-rapport.

Het college kwam na allerlei gesprekken en alles afwegende tot de conclusie om niets te doen en vroeg de raad om daarmee in te stemmen.

De discussie in de commissie, in onze achterban en de inbreng van inwoners gehoord hebbende, is ook wat ons betreft niets doen geen optie. Er is op afzienbare tijd geen oplossing voor het terugdringen van de hoeveelheid verkeer, wat de ultieme wens is. Wat overblijft zijn aanpassingen aan de infrastructuur om de verkeersoverlast te beperken.

In ons DGP verkiezingsprogramma staat dat wij kiezen voor oplossingen die: de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn én kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Zo kunnen wij ons vinden in het idee om verkeerslichten bij het bruggetje op de Heumensebaan te plaatsen. Wij denken dat dit rust zal geven bij de verkeersdeelnemers, waardoor er wellicht ook minder agressief op elkaar gereageerd zal worden. Wij willen dat deze optie bekeken wordt en de bijbehorende kosten inzichtelijk gemaakt worden.

Wij willen dat de wegen worden aangepast aan hun functie en in overeenstemming zijn met de toegestane snelheid, te beginnen bij de Heumensebaan en Ringbaan. Het moet duidelijk zijn wat er van de verkeersdeelnemers verwacht wordt.
Omdat niet bekend is wat de financiële consequenties hiervan zijn willen wij dat dit inzichtelijk gemaakt wordt bij de Kaderbrief. (In de Kaderbrief, die in de zomer wordt opgesteld, staan de uitgangspunten voor de begroting van 2025.) 

Een amendement dat hierover gaat en wij samen met de VVD en PvdA hebben ingediend is aangenomen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×