DGP

Wij staan voor onze dorpen

Omgekeerd inzamelen van de baan?

Er komt géén extra pilot “Omgekeerd Inzamelen”.

Inwoners hebben laten zien dat een vermindering van het restafval ook zonder omgekeerd inzamelen kan worden gerealiseerd. Daardoor is het besluit genomen dat de huidige manier van huisvuil ophalen gehandhaafd blijft.

Als inwoners van onze gemeente zijn we gewend aan of verwend met het aan huis ophalen van onze containers. Fijn om te horen dat er nu, nog met het behoud van onze containers, al een duidelijke vermindering van kilo’s restafval is waar te nemen. We zitten nu op ongeveer 55 kilo per persoon. Dit is ook tekenend voor onze betrokken inwoners die hun best hebben gedaan om zelf actief afval beter te scheiden. Er is nu meer bewustwording.   

In eerste instantie gingen wij ervanuit dat volledig omgekeerd inzamelen nodig was om de kilo’s restafval terug te dringen. Nu dit dus ook zonder het omgekeerd inzamelen de goede kant op gaat, is het voor de meeste inwoners fijn dat bij het raadsvoorstel er een alternatief was toegevoegd: “op dezelfde voet doorgaan met inzamelen zoals dat nu gebeurt” en niet te kiezen voor uitbreiding van een pilot voor omgekeerd inzamelen. Dit heeft een groot draagvlak onder onze inwoners.  

De overloopcontainers zoals die er nu zijn, zijn fijn om achter de hand te hebben. Het is belangrijk om onze inwoners van de noodzaak te overtuigen om afval correct te scheiden. Dit moeten we goed in de gaten blijven houden. 

Als DGP hebben we voor dat alternatief gekozen en daartoe samen met de VVD en PvdA een amendement ingediend. Het amendement is aangenomen.

Voorts hebben wij tijdens de vergadering aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen bij het oud-papier ophalen.

Door af te wijken van vaste ophaaldagen door de DAR, wordt het voor veel mensen verwarrend. Wij hebben het college gevraagd hierover in gesprek te gaan met de DAR en te benadrukken dat wij als gemeente vast willen houden aan de eerste zaterdag van de maand. De uitzonderingen hierop moeten tijdig ook via TerSprake aan de inwoners worden meegedeeld, aangezien niet iedereen gebruik maakt van de DAR app.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

×