DGP

Wij staan voor onze dorpen

OZB gaat tijdelijk stijgen

Op de 11de van de 11de heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. We komen structureel geld te kort. De tekorten zijn in de afgelopen jaren flink opgelopen als gevolg van de tekorten op het sociaal domein. De gemeenten in Nederland hebben veel last van de extra bezuinigingen die door het rijk zijn opgelegd. Tot nog toe hebben we de tekorten kunnen opvangen door budgetten bij te stellen, de OZB te verhogen en een deel van de reserves in te zetten. De OZB konden we verhogen door de rioolbelasting te verlagen waardoor dit jaar de woonlasten niet zijn gestegen.

Als er nu niet wordt ingegrepen zullen we snel de bodem van onze schatkist bereiken. Omdat we niet op het Rijk kunnen rekenen om meer geld naar de gemeenten te sturen, zullen we zelf maatregelen moeten nemen. We zullen in het jaar 2021 flink moeten snijden in de uitgaven. Het jaar 2021 zal gebruikt worden om alle budgetten onder de loep te nemen. De bezuinigingen zullen ook voor de burgers niet onopgemerkt blijven.

De DGP vindt dat we de OZB niet verder kunnen verhogen en heeft met tegenzin ingestemd met een tijdelijke verhoging van de OZB. Voor de jaren vanaf 2022 zal deze bevroren worden op het peil van 2021 zodat we na 4 jaar weer op het normale niveau komen (bij een inflatie van 2,5%)

Reacties zijn gesloten.

×