DGP

Wij staan voor onze dorpen

Weg door spoor-zone?

Kiezen we voor minder verkeersoverlast in Molenhoek en Mook door een alternatieve route van Groesbeek naar de A73 route aan te leggen door de spoorzone of kiezen we voor meer natuurgebied door de spoorzone om te vormen naar natuur. Dat is het dilemma waar de Mookse politiek voor staat.

In ons verkiezingsprogramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze problematiek. De DGP is er helder over: “De DGP wil dat eerst de discussie over de ontsluiting van Groesbeek naar de A73 wordt afgerond alvorens er een definitief besluit genomen wordt over de spoorzone.” en vervolgens: “Wij willen, als er op afzienbare termijn géén andere ontsluiting van Groesbeek op de A73 komt, dat de verkeersveiligheid op deze wegen extra aandacht krijgen en dat de wegen worden ingericht passend bij de toegestane maximum snelheid.

In tegenstelling tot wat de voorzitter van Animo in de Maasdriehoek schreef, plegen wij dus duidelijk geen kiezersbedrog. De DGP wil graag de discussie met de bevolking hierover voeren. Dat gaat nu gebeuren binnen het project voor de ECO-zone zoals het hele gebied tussen de Bisseltsebaan, Groesbeekseweg, Bovensteweg, Lindenlaan en Heumensebaan is gaan heten. De gemeenteraad heeft daar vorige maand een besluit over genomen.

Als achtergrondinformatie: In het verleden heeft de gemeente de grond van ProRail gekocht voor € 270.000 om een alternatieve route (5A-variant) mogelijk te maken. Het zo maar omzetten naar natuur zou betekenen dat we de grond moeten afwaarderen waardoor de grond zo’n € 250.000 minder waard wordt. Dit gaat ten koste van onze reserves die wij in de afgelopen jaren al behoorlijk hebben moeten aanspreken. De spoorzone is geen natuurgebied, het behoort niet tot de zogenaamde “goedgroene zone” (vroeger heette dat EHS Ecologische Hoofdstructuur). De ondergrond is sterk vervuild en heeft een bedrijfsbestemming (de op een na zwaarste categorie). Dat betekent dat als wij de grond echt naar natuur zouden moeten omzetten, wij de grond zouden moeten saneren hetgeen heel veel geld kost.

Reacties zijn gesloten.

×