DGP

DGP in het gemeentebestuur van Mook en Middelaar

Mook en Middelaar is een fantastische gemeente die ontstaan is in 1813. De DGP (Dorpsgroepering Pouwels) is in 1989 opgericht door Jan Pouwels en Jos van Bommel. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden en een grote rol gespeeld in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking altijd een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienstverlening op peil te houden. Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woongemeente maar ook een gemeente die rijk is aan natuur en een goed leefklimaat heeft. Dankzij een degelijk beleid stonden wij er financieel goed voor. Echter door rijks-bezuinigingen zullen wij het beleid moeten ombuigen om te zorgen dat er ook in de komende jaren ruimte blijft voor iets extra’s.
Een goed gevulde bankrekening zegt echter maar weinig over onze rijkdom. Veel reserves hebben is ook niet het doel. Rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

  • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het rioleringsstelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschappelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
  • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
  • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
  • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
  • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te handhaven en te vestigen,
  • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
  • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.

Wat dat laatste betreft is uit recent onderzoek van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?” gebleken dat wij de beste gemeente van Limburg zijn en landelijk van de 388 gemeenten op de 67ste plaats staan.

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is.

De afgelopen 4 jaar zijn de meeste onderdelen uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 uitgevoerd. De samenwerking met de PvdA en GroenLinks is succesvol geweest. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet.

Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De nieuwe omgevingswet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.

De komende vier jaar zullen in het teken staan van afronden waarmee we gestart zijn en nieuw beleid maken met de toekomstvisie MM2030 als wegwijzer.