DGP

Wij staan voor onze dorpen

Onze geschiedenis en Mook en Middelaar

Mook lag in het hertogdom Kleef en Middelaar in het hertogdom Gelre. Tijdens de Franse bezetting werd op 23 oktober 1800 de gemeente Mook en Middelaar gevormd.
Mook en Middelaar behoort tot een van de kleinste gemeenten in Nederland. Ondanks de geringe omvang van de gemeente hebben wij in de afgelopen jaren laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienstverlening op peil te houden.

Geschiedenis van de DGP

De DGP is in 1970 ontstaan uit de lijst GP Groepering Pouwels van Jan Pouwels. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden. Daardoor speelt zij al 50 jaar een grote rol in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

De enig echte lokale partij

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is. Een lokale partij komt op voor de belangen van alle inwoners in onze gemeente. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitieke ideologieën of afspraken.
Onder het mom van uw belang is ons belang doen wij ons werk en zetten wij ons in, voor ondernemers en inwoners. Dat is wat u van ons mag verwachten. We stellen realistische doelen en maken ze ook waar.
Met trots kunnen wij stellen dat de afgelopen acht jaar de meeste onderdelen uit onze verkiezingsprogramma’s zijn uitgevoerd. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet. Dat kan alleen maar als je samenwerkt met andere partijen en gemeenten om ons heen. Als je bereid bent om compromissen te sluiten en elkaar wat gunt.
Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De invoering van de nieuwe Omgevingswet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.
De komende vier jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg. Waar het beter kan horen we graag van u want alleen met uw steun kunnen wij onze gemeente mooier, beter en veiliger maken.

Een rijke gemeente

Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woongemeente maar ook een gemeente die rijk aan natuur is en een goed leefklimaat heeft.
Onze rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

  • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het rioleringsstelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschappelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
  • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (voor allen toegankelijke, bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
  • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
  • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
  • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te vestigen en handhaven,
  • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
  • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.

Wat dat laatste betreft, uit onderzoeken van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?” blijkt dat wij in de afgelopen jaren de beste gemeente van Limburg zijn en ook landelijk heel hoog scoren.

Wij zijn trots, trots op onze mooie gemeente en wij zijn  graag voor u aan de slag.

×