DGP

Wij staan voor onze dorpen

Gezond Leven

De DGP wil:

 • een duurzame gezonde leefomgeving,
  • Minder gemotoriseerd verkeer, meer gebruik van fiets, OV en deelauto’s.
  • Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
 • meer energiebesparing door iedereen,
  • Daarbij financiële ondersteuning op maat voor de laagste inkomens en geen algemene subsidies voor energiebesparing.
 • een klimaatbestendige gemeente,
  • Financiële prikkels zoals subsidies en lagere belastingtarieven, om regenpijpen af te koppelen van het riool en verstening in tuinen te verminderen.
  • Meer bomen in de wijken.
 • een circulaire economie.
  • Afvalscheiding belonen.
  • Inleveren van herbruikbare afval gratis laten zijn.
  • Restafval op basis van gewicht afrekenen en niet op basis van volume.
  • Kringloop-initiatieven ondersteunen.

In 2050 willen wij als gemeente voldoen aan de akkoorden van Parijs. Het is een goed streven om dit reeds in 2030 te realiseren, maar dat moet wel realistisch zijn.

Energietransitie

We hebben voor het gemeentelijk vastgoed grote uitdagingen om te komen tot een acceptabele energienorm.
Onze gemeente leent zich, vanwege de kwetsbare en unieke bosrijke omgeving niet voor grootschalige duurzame energieopwekking. De kwaliteit van het landschap moet behouden blijven.
In de gemeente Bergen gaan wij samen met drie andere gemeenten in Noord-Limburg duurzame energie opwekken (Energielandschap Wellsmeer). Ook doen wij mee aan de RES (Regionale Energiestrategie) van Noord en Midden-Limburg.
De grootste energiebron is nog steeds energiebesparing.

Klimaatadaptatie

We zijn zuinig op onze natuur, noodzakelijke kap van bomen zal in ruime mate gecompenseerd moeten worden met groen. Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte dragen bij aan voorkoming van wateroverlast en hittestress.

Circulaire economie

Ons huishoudelijk afval kan voor het overgrote deel dienst doen als grondstof voor nieuwe producten. Daarom bevorderen wij het scheiden van ons afval en stimuleren wij het terugdringen van restafval.