DGP

Wij staan voor onze dorpen

Mobiliteit

De DGP wil:

 • veilige, verkeersluwe wijken,
  • Het doorgaande verkeer beter reguleren.
  • Deelvervoer in wijken inzetten.
  • Faciliteiten voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en inwoners met een fysieke beperking.
  • Parkeerproblemen in de wijken aanpakken. 
 • duurzame oplossingen voor grote verkeersproblemen,
  Wij kiezen voor oplossingen, die de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn én kunnen rekenen op een groot draagvlak.
 • geen weg door de spoorzone
  • De DGP streeft naar een duurzame oplossing en is geen voorstander van een weg door de spoorzone. Alleen als er voldoende draagvlak en er geen alternatief is, kan het voor ons bespreekbaar worden.
  • Een verkeersveilige inrichting van de Heumensebaan en Ringbaan.
  • Een fietsbruggetje en vrijliggend fietspad van Molenhoek naar Groesbeek.
 • meer gebruik van het OV en de fiets.
  Het gebruik van de fiets stimuleren door goed ingerichte fietspaden en inzet van deel- en/of leen-fietsen op bijvoorbeeld het station. (OV-fiets)

Onze mooie Limburgse gemeente ligt op korte afstand van Nijmegen. Nijmegen is voor ons de centrumgemeente ondanks dat we daarvoor de provinciegrens over moeten. De verbindingen tussen Venlo en Nijmegen dragen bij aan onze bereikbaarheid. De belangrijkste zijn: de Maas, A73, N271 en de Maaslijn over het spoor. Daarom is Mook en Middelaar zo’n aantrekkelijke woongemeente.

De meeste inwoners verdienen hun brood in het Rijk van Nijmegen. Dat geeft ook veel verkeersbewegingen richting Nijmegen en omgekeerd. Groesbeek heeft geen directe verbinding naar de A73 waardoor de inwoners gebruik moeten maken van de wegen door onze dorpen Mook en Molenhoek.

Station Mook – Molenhoek als HUB-locatie

De stad Nijmegen wil graag bereikbaar blijven en het autoverkeer terugdringen. Om die reden is er een station gekomen in Molenhoek. Daar zijn wij blij mee, maar dat heeft ook een keerzijde. De regio Arnhem-Nijmegen wil dat het station een overstappunt wordt voor automobilisten die verder met de trein naar Nijmegen reizen. Het spoor wordt geëlektrificeerd en men wil een pendeltrein laten rijden tussen Molenhoek en Nijmegen Hierdoor zal de druk van het autoverkeer in Mook en Molenhoek toenemen.

Wij denken als DGP graag mee over een regionaal mobiliteitsprobleem en helpen graag bij een oplossing. Dit kan alleen als er bij alle partijen begrip is voor onze lokale verkeersproblematiek. Toename van het verkeer heeft nadelige effecten op ons milieu en gezondheid.
Wij werken alleen loyaal mee om regionale problemen op te lossen als het ook leidt tot oplossingen voor onze lokale problemen waardoor de leefbaarheid door minder verkeers¬overlast in onze kernen toeneemt.

Duurzaam (deel-)vervoer

Het aantal elektrische vervoermiddelen zal in de komende jaren sterk toenemen. Dat is een goede zaak om vermindering van uitstoot van CO2 en fijnstof te krijgen. Daarvoor zullen er meer (snel-)laadpalen moeten komen.

Wij willen dat er uitvoering gegeven wordt aan de vastgestelde mobiliteitsvisie en aan de maatregelen voor de Ecozone van onze gemeente. De beschikbare subsidies vanuit het Rijk, de provincie en de regio Noord-Limburg (Trendsportal) moeten effectief ingezet worden. Wij gaan ervan uit dat ook De Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen) haar steentje bijdraagt.

Bij alle uitvoeringsplannen worden onze inwoners betrokken en houden we, meer dan nu het geval is, rekening met onze minder mobiele inwoners en inwoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulpmiddelen.
Wij willen nadrukkelijk geen nieuwe visies maar concrete uitvoeringsplannen.

×