DGP

Wij staan voor onze dorpen

Onderwijs

De DGP wil:

  • het bestaande onderwijsaanbod in onze gemeente behouden.
    • Nieuwbouw voor het Kandinskycollege mits het bekostigd kan worden uit de Rijksmiddelen.
    • Basisscholen hun centrale positie binnen onze kerkdorpen laten behouden. Wij zijn geen voorstander om de Adalbertschool uit het centrum van Mook te verplaatsen naar de rand van het dorp.
Vergrijzing

Wij hebben gezorgd dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in onze schoolgebouwen. Dat is een goede zaak. Vergrijzing leidt tot krimp en krimp is als eerste te merken in scholen. Een te kleine school kan de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloeden. Een mindere kwaliteit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Daarnaast leidt krimp tot onderbezetting van de ruimtes in die gebouwen. Leegstand in onze scholen is kostbaar. Hier zal gezocht moeten worden naar een alternatief of medegebruik.

Basisonderwijs

Een basisschool maakt een wezenlijk onderdeel uit van de leefbaarheid in onze kerkdorpen. Het Rijk gaat over het opheffen van scholen. Om die reden kan de gemeente het voortbestaan van een school niet garanderen. De DGP vindt dat de gemeente zich wel moet inspannen om de scholen bij hun voortbestaan te ondersteunen.

Voortgezet onderwijs

Voor een kleine gemeente als de onze is het bijzonder dat wij voortgezet onderwijs hebben. Het Kandinsky-college heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd op sport en organiseert onder andere de avondvierdaagse. Daarnaast ondersteunt de school ook bij de activiteiten van het LOP in Molenhoek. Daarmee levert deze school een zeer gewaardeerde bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het gebouw van het Kandinsky is in minder goede staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het in stand houden van het gebouw en mogelijke nieuwbouw is kostbaar. De structurele lasten voor nieuwbouw kunnen niet meer gedekt kunnen worden uit de bijdragen van het rijk. Het bestuur van het Kandinsky is verwikkeld in een fusieproces dat het totale voorgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen onder één bestuurlijke koepel moet brengen. De terugloop van leerlingen zorgt voor leegstand die het nieuwe bestuur zal willen voorkomen. Het voortbestaan van de school in Molenhoek is daardoor niet zeker.

De Maasvallei

Er zijn plannen bedacht om in het kader van een eventuele nieuwbouw van het Kandinsky te bezien of het nieuwe gebouw in de Maasvallei (langs het spoor in Mook) geplaatst zou kunnen worden. Door slim de sportfaciliteiten te combineren met de behoefte van Eendracht zouden financiële voordelen te behalen zijn. Ook wordt er gedacht aan een nieuw onderwijsconcept met de Adelbertschool. Voor deze basisschoolleerlingen zouden zogenaamde doorlopende leerlijnen ontstaan. Daarvoor zou de Adalbertschool uit het centrum van Mook verdwijnen.

×