DGP

Wij staan voor onze dorpen

Samenleven en werken

De DGP wil:

 • geen bezuinigingen op subsidies voor onze verenigingen,
  • Verenigingen vormen het cement van de samenleving, daarop bezuinigen leidt tot frustratie bij vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en leidt tot afbraak van de leefbaarheid in onze woonkernen.
 • meer ondersteuning en waardering voor de vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Hun inzet voor de samenleving is onbetaalbaar, af en toe een extra blijk van waardering zal motiverend werken.
 • het niveau van voorzieningen behouden,
  • Voorzieningen zoals winkels, basisscholen, voor- en naschoolse opvang, gezondheidscentra, sportfaciliteiten, ontmoetingslocaties etc. etc. moeten op tenminste het huidige niveau gehandhaafd blijven.
 • leegstand van bedrijfspanden tegengaan.
  • Als langdurige leegstand van bedrijfspanden dreigt, moet gezocht worden naar alternatieve invulling.
×