DGP

Wij staan voor onze dorpen

Recreëren

De DGP wil:

  • de aantrekkingskracht van Mook en Middelaar vergroten,
    • De Maaskade met de haven en de oude veerstoep aantrekkelijk maken voor toeristen en inwoners.
    • Het Maasheggenlandschap herstellen en de inrichting van de Lob van Gennep gebruiken als kans om andere projecten te realiseren.
  • versnelling van de plannen in Plasmolen,
    • Voortvarend aan de slag met de entree van Plasmolen.
    • Met de herinrichting van de N271 en de Pleisterplaats door de provincie, de herontwikkeling van het voormalige Chinees restaurant en Hotel de Plasmolen versneld aanpakken en het parkeerprobleem oplossen.

Mook en Middelaar is een van de mooiste gemeenten in Nederland. Daar zijn we erg trots en zuinig op. Onze gemeente is zeer in trek bij dagjesmensen en watertoeristen. Toerisme maakt voor bijna 9% deel uit van onze werkgelegenheid. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde.
Toerisme is voor ons niet voor niets het speerpunt van onze economie. Om toeristen te blijven trekken zullen wij bijzonder moeten zijn, anders dan andere gemeenten. Onze ligging en omgeving zijn uniek te noemen. Toeristen zijn echter steeds op zoek naar nieuwe attracties. De sector kan dus niet stil blijven staan en zal moeten blijven investeren. Wij vinden dat de gemeente kansen moet bieden en faciliteren om ondernemers een vernieuwingsslag te kunnen laten maken.

Plasmolen

De parkeerproblematiek is nog steeds niet opgelost. Dit vraagt om investeringen die verder gaan dan een parkeerplaats aanleggen. Overwogen moet worden om een parkeerheffing in te stellen in Plasmolen. Het voordeel kan zijn dat de parkeergelegenheid van Leisurelands rond de Mookerplas ook beter benut gaat worden. Dit vermindert de parkeerdruk in Plasmolen.
Naast de werkzaamheden die plaats vinden aan de N271 en de herontwikkeling van: het voormalige Hotel De Plasmolen en de voormalige Chinees, moeten de werkzaamheden voor het Hart van Plasmolen snel tot uitvoering komen. De provincie verleent hiervoor in het kader van de investeringsagenda € 500.000. Met de € 700.000 van de gemeente is er dus ruim 1,2 miljoen beschikbaar

Molenhoek

In Molenhoek moet er werk gemaakt worden van het gebied rond de Spoorzone om het groenste station van Nederland te worden.

Mook

In Mook moet de ontwikkeling van de Maaskade “Mook Balkon aan de Maas” ter hand genomen worden.

Middelaar

Samen met Bergen en Gennep en de provincie Limburg wordt er de komende jaren 5 miljoen euro geïnvesteerd in het herstel van de Maasheggen waardoor de aansluiting met het Land van Cuijk mogelijk wordt waarmee het gebied in Limburg onderdeel wordt van de werelderfgoedlijst. Dit is een groot succes uit ons afgelopen verkiezingsprogramma.

Het buitengebied van Middelaar krijgt kansen om mee te liften op het project “Lob van Gennep”. In combinatie met het herstel van de Maasheggen willen we dat de kwaliteit van het landschap in het buitengebied van Middelaar wordt versterkt. Met een gezamenlijke inspanning van burgers, ondernemers en gemeente zullen we Plasmolen als toeristisch centrum naar een hoger plan moeten tillen.

Wandel- en fietsroutes

Onze gemeente kent veel wandel- en fietsroutes. Wij willen dat onze fietsroutes aansluiten op bestaande netwerken in Limburg en Gelderland.
Kunst en cultuur

De gemeente heeft veel kostbare bezittingen en een rijke kunsthistorie. Het monumentenbeleid moet nog verder ontwikkeld worden en de monumentenlijst moet aangevuld worden met kostbare objecten die wij graag willen behouden. Wij willen dat deze inventarisatie wordt afgerond. De DGP wil dat naast de monumentenlijst ook een aantal te beschermen dorpsgezichten wordt benoemd.

Wij hebben actieve kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan de kunstzinnige promotie van onze gemeente. De Beeldentuin langs de Maas was daar een goed voorbeeld van. Onze verbondenheid met de Maas en de stuwwal heeft veel historische betekenis Er zijn vele veldslagen gevoerd waarvan de slag op de Mookerhei wel de bekendste is. Er zijn gelukkig nog steeds vrijwilligers en stichtingen die zich hiervoor inzetten. De gemeente moet faciliterend zijn ten aanzien van promotie via Ter Sprake, social media, gemeentelijke website en Facebook-pagina.