DGP

Wij staan voor onze dorpen

Wonen

De DGP wil:

 • betaalbare woningen voor iedereen,
  • Meer sociale huurwoningen.
  • Meer woningen voor een- en tweepersoons¬huishoudens voor zowel jongeren als ouderen.
  • Een eerlijke verdeling van woningen voor jongeren, starters, statushouders en andere specifieke doelgroepen.
 • Molenhoek-zuid als een kans zien,
  • De wijk moet, met voorrang voor onze eigen inwoners, voorzien in betaalbare en duurzame woningen.
  • De kosten voor verplaatsing van de volkstuinen, moeten op het woningbouwproject verhaald worden. Voor het schooltuinenproject zijn alternatieve locaties beschikbaar.
  • De woningnood is hoog, snelheid is geboden. Dus meer actie met als uitgangspunten Kwaliteit, Duurzaamheid, Betaalbaarheid en Snelheid.
  • Een seniorencomplex waarin ouderen voor elkaar willen zorgen moet onderzocht worden.
 • woonplicht voor nieuwbouwlocaties.
  • Eigenaren van koopwoningen verplichten er zelf te gaan wonen om speculatie, door de woning tegen een te hoge huurprijs te verhuren, te voorkomen.

De vraag naar woningen in onze gemeente is nog nooit zo groot geweest. Enerzijds hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing en anderzijds is er sprake van een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Er is behoefte aan meer diversiteit aan zowel huur- als koopwoningen, grondgebonden woningen en appartementen. Het aantal betaalbare huurwoningen in de sociale sector blijft nog steeds achter ten opzichte van de rest van Nederland. Jongeren en starters hebben het al jaren moeilijk op de woningmarkt en zijn daardoor afhankelijk van een sociale huurwoning.
Alhoewel wij voor Tiny-houses als woonvorm zijn, zien wij dat niet als een oplossing voor de woningnood onder jongeren. Jongeren willen een betaalbare woning gericht op hun toekomst zodat ook zij zelfstandig kunnen gaan wonen en op den duur kunnen samenwonen of een gezin kunnen stichten.

Door de toenemende vergrijzing is er behoefte aan meer woningen voor ouderen. Door te bouwen voor ouderen ontstaat er wel een doorstroming, maar de woningen die daardoor vrijkomen zijn financieel vaak niet bereikbaar voor jongeren en starters.

In de afgelopen jaren hebben wij al veel bereikt want er zijn veel betaalbare woningen bijgekomen, maar het blijkt niet voldoende te zijn. De DGP wil dat er doorgegaan wordt op de ingeslagen weg en dat de lopende projecten zoals Middelweg 100 (Ringbaan-Middelweg) en de Groesbeekseweg (voormalige Rabobank) snel worden afgerond.

In het voorjaar neemt de minister het besluit over de voorkeursvariant in de Lob van Gennep, dan kan ook het bouwproject van Destion aan het Kerkplein in Middelaar worden opgepakt. Ook de Dorpsstraat in Middelaar is een potentiële woningbouwlocatie.

Voorts wil de DGP dat de twee woningbouwprojecten: het plan Molenhoek-Zuid en de Cuijksesteeg in Mook snel ter hand worden genomen. Deze twee projecten kunnen een goed antwoord zijn op de vraag naar betaalbare woningen omdat de gemeente hier zelf grondposities heeft die daarvoor ingebracht kunnen worden.
Voor de nieuwbouwprojecten willen wij een “Woonplicht” opnemen om te voorkomen dat woningen gekocht worden om ermee te speculeren.

De Volkstuinen “Middelwaert”
Jan Pouwels, onze oprichter, heeft in 1984 als toenmalig wethouder het volkstuinencomplex aan de Halderweg geopend. Vanzelfsprekend willen wij dat er volkstuinen behouden moeten blijven voor onze gemeente. Bij een noodzakelijke verplaatsing willen wij dat de kosten voor verplaatsing ten laste komen van het nieuwbouwproject waarvoor de verplaatsing nodig is. Voor de schooltuin van de Lage Lier zijn er ook alternatieve locaties zodat dat project niet verloren hoeft te gaan.

Daarnaast willen wij ook meer ruimte geven voor inbreidingen op privé-percelen binnen de bebouwde kom. Die kunnen ook gebruikt worden voor tijdelijke woningen zoals Tiny-Houses. Woningen die daarvoor geschikt zijn, mogen wat de DGP betreft gesplitst worden.

Het spreekt voor zich dat er duurzaam gebouwd wordt en er aan de milieunormen voldaan wordt. Er hoeven voor de DGP geen hogere normen gesteld te worden als hiermee de betaalbaarheid in gedrang komt. Bij de aanleg van wijken zal er rekening gehouden moeten worden met de klimaatverandering, dus veel groen, bomen en opvang voor regenwater.

×