DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Algemeen Nieuws

Buurtbus

Binnenkort zullen we weten of de buurtbus er komt. Al jaren spannen wij ons in om een openbaar-vervoer-verbinding te krijgen in al onze kernen. Wij hebben heel goede hoop dat de buurtbus er echt komt. Het lijkt erop dat zich ook veel vrijwilligers hebben aangemeld om de buurtbus te laten rijden. Ook weer zo’n mooi project dat mede door inspanningen van onze inwoners voor elkaar gaat komen.

De website van de provincie Gelderland maakt melding van de start van de opzet van een buurtbus in onze gemeente. Dankzij de vele enquêtes die zijn ingevuld en de belangstellenden om mee te werken aan de totstandkoming ervan, gaat het lukken. De Algemene Hulpdienst van Mook, Molenhoek en Middelaar hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Categorieën
Algemeen Nieuws

OZB gaat tijdelijk stijgen

Op de 11de van de 11de heeft de gemeenteraad de begroting goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. We komen structureel geld te kort. De tekorten zijn in de afgelopen jaren flink opgelopen als gevolg van de tekorten op het sociaal domein. De gemeenten in Nederland hebben veel last van de extra bezuinigingen die door het rijk zijn opgelegd. Tot nog toe hebben we de tekorten kunnen opvangen door budgetten bij te stellen, de OZB te verhogen en een deel van de reserves in te zetten. De OZB konden we verhogen door de rioolbelasting te verlagen waardoor dit jaar de woonlasten niet zijn gestegen.

Als er nu niet wordt ingegrepen zullen we snel de bodem van onze schatkist bereiken. Omdat we niet op het Rijk kunnen rekenen om meer geld naar de gemeenten te sturen, zullen we zelf maatregelen moeten nemen. We zullen in het jaar 2021 flink moeten snijden in de uitgaven. Het jaar 2021 zal gebruikt worden om alle budgetten onder de loep te nemen. De bezuinigingen zullen ook voor de burgers niet onopgemerkt blijven.

De DGP vindt dat we de OZB niet verder kunnen verhogen en heeft met tegenzin ingestemd met een tijdelijke verhoging van de OZB. Voor de jaren vanaf 2022 zal deze bevroren worden op het peil van 2021 zodat we na 4 jaar weer op het normale niveau komen (bij een inflatie van 2,5%)